בכל הענפים ובכל הארץ: ירידה בשיעור המשרות הפנויות ב-2019

שיעור המשרות הפנויות בשנת 2019 עמד על 3.48%, ירידה בהשוואה ל-2018 אז עמד שיעור המשרות הפנויות במשק על 3.7%, כך על פי נתנוני הלמ"ס שפורסמו היום (ראשון). ירידה זו נרשמה למאות שמספר המשרות הפנויות עלה ב-5.6% ברבעון האחרון של השנה (בחישוב שנתי), וב-2.4% ברבעון השלישי. בדצמבר 2019 נרשמו 100.7 אלף משרות פנויות, לעומת 98.1 אלף בנובמבר.

אומדן שיעור המשרות הפנויות לפי מחוז מראה על ירידה משמעותית בביקוש לעובדים במחוזות הדרום (מ-4.2% ברבעון האחרון של 2018 ל-3.4%), המרכז (מ-4.3% ל-4%), חיפה (מ-3.5% ל-3.2%) והצפון (מ-4.1% ל-3.5%). במחוזות תל אביב וירושלים נרשמה דווקא עלייה (בתל אביב מ-3.8% ל-4%, ובירושלים מ-2.6% ל-2.7%).

שיעור המשרות הפנויות ברבעון האחרון של 2019, בהשוואה ל-2018, לפי מחוז. (מקור: הלמ"ס)

הירידה בשיעור המשרות הפנויות נרשמה בכל ענפי הכלכלה, למעט בענף שירותי המידע והתקשורת בהם חלה עלייה מ-5.6% ל-5.8%. בענף שירותי האירוח והאוכל נרשמה ירידה מ-6.9% משרות פנויות ל-6.3%. בענף הבינוי מ-6.4% ל-5.8%, ובענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות מ-3.6% ל-3.2%.

שיעור המשרות הפנויות ב-2019, בהשוואה ל-2018, על פי ענף (מקור: הלמ"ס)

משלחי יד בהם חלה עליה בשיעור המשרות הפנויות הם בוני בתים, בנאים ומניחי בטון (20%), ומהנדסים (17% בכלל, ו-19% ספציפית בקרב מפתחי תוכנה). לעומת זאת, בקרב מאבטחים חלה ירידה של 23% בשיעור המשרות הפנויות, בקרב עובדי מטבח וניקיון ירידה של 21%,  בקרב רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, ועובדי שלד בתחום הבניה חלה ירידה של 20%, בקרב נציגי מכירות טלפוניים ובקרב נהגים ירידה של 19%, בקרב טבחים ירידה של 16% ובקרב פקידים ירידה של 12%.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website