בלי הפתעות: בנק ישראל השאיר את הריבית ברמה של 0.25%

בנק ישראל החליט היום (שני) להשאיר את הריבית על רמה של 0.25%. על פי הבנק  הסיבה המרכזית לכך האינפלציה שנותר נמוכה יחסית. האינפלציה בישראל עומדת בחודשים האחרונים בסביבת הגבול התחתון של יעד האינפלציה של בנק ישראל (1%-3%), ולכן החליטה הועדה המוניטרית שלא להעלות את הריבית, מהלך שעלול להוריד את הביקושים ולהביא לירידה ברמת האינפלציה.

נגיד בנק ישראל הודיע שתיתכן העלאת ריבית בסוף הרבעון השלישי של שנת 2020, במקום בתחילת שנת 2020. מאז שנת 2013 עומד שיעור האינפלציה בישראל מתחת ליעד שמציב בנק ישראל- 2%. שיעור האינפלציה נמצא בעלייה הדרגתית מאז שנת 2016, אך עומד עדיין מתחת ליעד. בנק ישראל הודיע כי ישאיר את הריבית ברמה אפסית כל עוד האינפלציה תישאר נמוכה מהיעד.

בנק ישראל מעריך כי ההאטה שהתרחשה במשק הישראלי באמצע 2018 הייתה זמנית, וכי המשק ממשיך לצמוח בקצב החזוי. " האומדן השני של הלמ"ס לנתוני החשבונאות הלאומית מראה כי המשק צמח ברבעון הרביעי בקצב שתואם את הקצב ארוך הטווח, וניכר כי ההאטה באמצע 2018 הייתה זמנית. מרבית האינדיקטורים לפעילות תומכים בהערכה שהמשק המשיך לצמוח בקצב נאה ברבעון הראשון: המדד המשולב למצב המשק לפברואר עלה ב-0.3%, בדומה לקצב העלייה במהלך 2018".

"הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר" נמסר מבנק ישראל , "באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית". עוד הוסיפו כי למרות ששוק העבודה נותר "הדוק", יש "מספר אינדיקטורים מעידים על התמתנות אפשרית בשוק העבודה".

"נתונים תומכים בהערכה שהמשק עודנו מצוי בסביבת תעסוקה מלאה. עם זאת, בכמה ענפים מסתמנת הקלה מסוימת במגבלת המחסור בעובדים שהמעסיקים מדווחים עליה; ושיעור המשרות הפנויות מצוי עדיין ברמה גבוהה אך הוא יורד במתינות; על פי תחזית חטיבת המחקר, התוצר צפוי לצמוח ב-2019 ב-3.2%, קצב נמוך מעט בהשוואה לתחזית הקודמת, וב-2020 הוא צפוי לצמוח ב-3.5%. בשנים אלו המשק צפוי לצמוח בקצב מעט גבוה מהקצב ארוך הטווח, כתוצאה מפעילות משמעותית של כמה חברות גדולות" נמסר מהועדה המוניטרית.

מאז שנת 2013 עומד שיעור האינפלציה בישראל מתחת ליעד שמציב בנק ישראל- 2%. שיעור האינפלציה נמצא בעלייה הדרגתית מאז שנת 2016, אך עומד עדיין מתחת ליעד. בנק ישראל הודיע כי ישאיר את הריבית ברמה אפסית כל עוד האינפלציה תישאר נמוכה מהיעד.

לראשונה מאז מאי 2011, העלה בנק ישראל את הריבית בנובמבר שנה שעברה ב-0.15 נקודות אחוז לרמה של 0.25%. בכך חזרה הריבית לרמתה לפני שלוש וחצי שנים. ההחלטה הייתה תפנית במדיניות המוניטרית בה נוקט בנק ישראל עד כה. אחרי מספר שנים בהם משאיר בנק ישראל את הריבית ברמה אפסית.

כצפוי, החליטה הוועדה המוניטרית הפעם להמנע מזעזועים ולהשאיר את הריבית על כנה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website