בניגוד לחוק: חברות תעופה זרות מסרבות להחזיר כסף על טיסות שבוטלו

התפשטות הקורונה וסגירת הגבולות בעקבותיה, הובילו לביטול רוב הטיסות של חברות התעופה. עבור עשרות אלפי ישראלי שקנו כרטיסי טיסה לפני התפרצות המגפה מצטרפת לשאר הדאגות שמעלה המחלה, גם סוגיה כלכלית: החזר כספי על הכרטיס שבוטל.

למרות חוק שירותי תעופה, שקובע כי נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה זכאי לקבל השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי לפי בחירתו, שמחייב את את סוכן הנסיעות והן חברת התעופה לדאוג להחזר כספי במקרה של ביטול, הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגנת מגלה כי חלק מחברות התעופה הפעילות בישראל מתנערות מהחובות החוקיות החלות עליהן. בעקבות כך, פנתה הרשות לחברות התעופה הזרות בדרישה להחזיר לצרכנים את עלויות הכרטיסים שבוטלו.

ממידע שהתקבל ברשות, עולה כי פניות של סוכני נסיעות אל מפעילי הטיסות כדי להשיב לצרכן את עלות הכרטיס, או לפחות לבחור בין החזר כספי לשינוי מועד הטיסות, עלו בתוהו. על פי הרשות, חברות התעופה מאפשרות רק שינוי המועד, וזאת כאמור בניגוד ברור לחוק הישראלי.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

אין ספק כי חוק שירותי תעופה חל על כל מפעיל טיסה לשם הובלת נוסעים וכבודתם, בתמורה, ממדינת ישראל, אליה או בשטחה, וכי לצרכנים שלא קיבלו החזר וכן לסוכני נסיעות ששיפו צרכנים בשל ביטול הטיסה אולם לא נפרעו ממפעיל הטיסה ישנה עילה טובה כנגד פרקטיקה זו.

על פי הודעת הרשות, עמדתה היא כי החוק הישראלי חל גם על חברות זרות ובכוונתה לסייע גם לצרכנים וגם לסוכני הנסיעות שחברות התעופה מעמידות במצב לא פשוט, כאשר החובה לציית לחוק ולהחזיר את הכסף לצרכן מוטלת גם עליהם, אך הכסף נמצא בידי חברות התעופה.

עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן,  פנה אל חברות התעופה הזרות הפועלות בישראל בדרישה לעמוד בחוק הישראלי ולהחזיר את הכספים שנגבו בעבור הטיסות שבוטלו בהתאם להוראות הדין. "הפרת חובות העוסק להחזר כספי לצרכן בעת ביטול טיסה היא הפרה משמעותית כלפי הצרכן" אמר אטלן, "התחמקות חברות התעופה הזרות גם מפקירה את הסוכן הישראלי, שנותר חייב לבדו מול הצרכן. זהו מצב שהרשות לא תקבל, אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לקיים את הוראות החוק על ידי חברות התעופה הזרות."​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website