בנק הפועלים: הסכם קיבוצי חדש יעלה את השכר, 900 עובדים יפרשו מרצון

עובדי בנק הפועלים וההנהלה חתמו על הסכם קיבוצי חדש לפיו בין השנים 2018-2022, (כולל רטרואקטיבית) יגדל שכרם ב-3.7% בממוצע, כך הודיעה היום (רביעי) הנהלת הבנק. במקביל, דירקטוריון בנק הפועלים אישר תוכנית התייעלות חדשה של 900 משרות, על בסיס פרישת עובדים מרצון בשנים 2020-2022. בנק הפועלים הוא אחד המעסיקים הגדולים במשק, ומעסיק למעלה מ-9,000 עובדים.

במסגרת ההסכם הקיבוצי, הכפוף עדיין לאישור דירקטוריון החברה, יקבלו עובדי בנק הפועלים יקבלו מענק חד פעמי בעלות כוללת של 210 מיליון ש"ח. כמו כן, על פי ההסכם יוכלו העובדים לממש גם את האופציות המיוחדות שהיו נהוגות בבנק (יחידות פנטום) אשר יומרו לתשלום תוספת לעובדים הזכאים, בעלות דומה. בדיווח הבנק לבורסה ציינו כי בגין תכנית ההתייעלות יחול גידול חד פעמי של כ-535 מיליון ש"ח לפני מס (כ-352 מיליון ש"ח לאחר מס) בהתחייבויות האקטואריות של הבנק המופיעות בדו"חות הכספיים של הבנק לשנת 2019.

במסגרת ההסכם, על פי הדיווח לבורסה, תתאפשר להנהלת הבנק להמשיך ולקלוט עובדים  בעלי הכשרה ספציפית, בפרט בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות, בחוזים אישיים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website