בנק ישראל: כיתות מב”ר מצמצמות נשירה ומגדילות את שיעור הזכאים לבגרות

תכנית מב"ר, לסיוע לתלמידי תיכון מאוכלוסיות מוחלשות, הצליחה להעלות את אחוז הזכאים לבגרות ולצמצם משמעותית את אחוז הנשירה, כך על פי מחקר שפרסם היום (שלישי) בנק ישראל.

המחקר, שבחן את השפעת התוכנית בין 2010 ל-2015, גילה שהשתתפות בתכנית צמצמה את שיעור הנשירה במהלך התיכון ב-40% באוכלוסייה הכללית, ועד 70% במגזר הערבי. עוד נמצא כי שיעור הזכאים לבגרות עלה, בזכות התוכנית, ב-7.5% באוכלוסייה הכללית  וב-16% במגזר הערבי.

"לתכנית יש השפעה דיפרנציאלית וככל שהיא מוקצית לתלמידים חלשים יותר כך התועלת מההשתתפות בתכנית עולה", כתבו החוקרים, שציינו שתלמידים המגיעים לכיתות מב"ר עם הישגים חלשים במבחני המיצ"ב בכיתה ח’, מצליחים הרבה יותר מלמידים עם אותם הישגים שלמדו בכיתות רגילות.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ככלל, טענו החוקרים כי הישגי התלמידים המשתתפים בתכנית מב"ר נמוכים משל תלמידי הכיתות הרגילות, אך בהשוואה לתלמידים בעלי הישגים דומים בכיתה ח’, עולה שהמשתתפים בתוכנית נוטים לנשור פחות, והסיכוי שיהיו זכאים לתעודת בגרות גבוה יותר.

תכנית מב"ר היא תכנית תלת שנתית לתלמידי תיכון, שנועדה לצמצם נשירה ולהעלות השיגים בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי חלש. עלות התכנית מוערכת בכ-350 מיליון שקלים לשנה, והיא מציגה שיפור הישגים של כ-1,500-1,000 תלמידים בשנתון.

בין המענים הייחודיים שנותנת התכנית: שיפור יחס מורה תלמיד, העלאת מספר שעות ההוראה, ואימוץ פדגוגיות ייחודיות. בשנת הלימודים תשע"ז (2017-2016), לקחו בה חלק כ-6% מתלמידי החטיבות העליונות בישראל.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website