בעלי אגרות החוב החליטו לדחות בפעם השניה את ההצבעה על פירעון מיידי של חובות קבוצת דלק

תשובה קיבל שישה ימים נוספים להציל את קבוצת דלק. היום (חמישי) בשעה 14:25, 3 שעות בלבד לפני תום ההצבעה שהייתה עשויה להעביר את השליטה בקונצרן מידי יצחק תשובה, התקבלה בבורסה הודעה מטעם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב על דחיית ההצבעה ליום רביעי הקרוב.

בכך, הצליח יצחק תשובה לדחות במעט את ההחלטה הגורלית, תוך מאמץ ניכר לממש נכסים ולגייס כסף לחברה על מנת לגייס כסף, הציעה החברה הנחה נוספת של 25% על מחיר המניה בשוק בהליך גיוס ההון, במחיר המהווה שבריר משוויה בשיא.

אם עד יום א’ תגיש קבוצת דלק הצעה מפורטת למתן ביטחונות לבעלי החוב, הרי שהצבעה לגביה תתקיים במועד האסיפה ביום ראשון. השגת הסכם תבטיח שקט בגזרה זו ליצחק תשובה לפחות למספר חודשים. תקופה שיוכל לנצל כדי להחזיר חובות לבנקים ולקוות שעליה במחיר הנפט, תגדיל חזרה את ערך נכסי האנרגיה של הקבוצה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מנגד, חלק לא קטן מבעלי החוב כבר היו מוכנים להעמיד אותו לפירעון מיידי ולהסתכן בכל ההשלכות המשפטיות הסבוכות כתוצאה מכך, כולל העדיפות המוקנית לבנקים בגביית החוב על פניהם. החלטה על פירעון מיידי מחייבת הסכמה המשקפת תמיכה של בעלי 75% מהחוב, כך שמספיקה התנגדות של מחזיקים בשיעור של רבע מאגרות בלבד, בכדי לטרפד החלטה כזו.

היקף החוב של הקבוצה הוא כ5.8 מיליארד ש"ח למחזיקים ועוד כ1.8 מיליארד לבנקים שונים. היקף החובות בחברות הבנות – דלק קידוחים, איתקה, ודלק ישראל, גבוה מ18 מיליארד שקלים. מחיר הנפט הנמוך יקשה על איתקה ודלק קידוחים לחלק רווחים לקבוצת דלק בשנים הקרובות. לכן, התקווה של בעלי החוב, היא סילוק החוב הבנקאי ואז משא ומתן לפריסת החוב מחדש, כך שהסיכוי להשיב אותו יגבר.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website