בעלי אגרות החוב של דלק, מצביעים בשעה זו האם לדרוש פירעון מיידי של חובות החברה

בשעות אלה מצביעים בעלי אגרות החוב של קבוצת דלק האם לבצע פירעון מיידי של אגרות החוב. במידה ויתקבל רוב של 75% בעד ההצעה, יצחק תשובה צפוי לאבד את השליטה בחברה שתיכנס למצב של חדלות פירעון. אם יסכימו מחזיקי אגרות החוב להקפאת מצב בתמורה לגיוס הון לחברה, זה יקנה לתשובה מעט מרווח תמרון.

אל ההצבעה הזו הגיעה קבוצת דלק לאחר שחברות הדירוג מעלות ומידרג הורידו את הדירוג של אגרות החוב של החברה והעריכו כי אין ביכולתה להחזיר את חובותיה. הירידה במחירי הנפט והגז בחודשיים האחרונים העמיקו את הפער בין התחייבויות החברה ליכולת שלה לעמוד בהן. הסכמתו העקרונית של בעל השליטה בדלק, יצחק תשובה, לגייס הון לחיזוק הקבוצה, עוד לא הפכה למעשית.

בקרב מחזיקי אגרות החוב שאמורים להכריע על המשך הדרך של ‘דלק’ יש חילוקי דעות, האם לתת אמון ביכולת לתשובה הזדמנות להכניס יד לכיס, לחזק את הון החברה ואולי לשפר את החזרי החוב או להחליט על פירעון מיידי ולמעשה לאפשר השתלטות חיצונית על הקבוצה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הבוקר הודיעה קבוצת דלק לבורסה על כוונה לגייס כסף לקבוצה. מתווה הגיוס עליו הצהירה עומד על 40-80 מליון ש"ח בעבור הקצאת מניות, ואופציות עתידיות בהיקף של בין 69-151 מיליון ש"ח. בקבוצה מציעים למחזיקים להשלים לפשר את היקף הגיוס תמורת הקפאת מצב, אך זאת ללא התחייבות לשעבד נכסים לטובת המחזיקים.

במקביל, הודיעה הקבוצה על שיעבוד נוסף של נכסים לבנקים, כדי שלא ידרשו גם הם פירעון חובות מיידי. תשובה מקווה שהצעה זו תספיק לבעלי החוב כדי שיחליטו על הקפאת מצב וביטול ההצבעה, אך נכון לשעה 16:00 ההצבעה נמשכת. בשעה 17:30 תסתיים ההצבעה ובשעה 23:30 תכנס אסיפה וירטואלית בה צפויה להתקבל ההחלטה.

מקבוצת דלק נמסר בתגובה: קבוצת דלק היא חברה חזקה עם נכסים איכותיים בעלת שווי נכסי נקי חיובי מובהק (NAV). החברה פועלת לילות כימים כדי לצלוח בהצלחה את המשבר הגלובלי בשווקים ואת התנודתיות בתחום הגז והנפט. נקיטת פעולות חד צדדיות על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב, מלבד כותרות בעיתונים, תביא לפגיעה מיותרת בחברה בנכסיה ובנושיה הלא מובטחים. רק המשך שיתוף פעולה בין החברה וכלל נושיה יבטיח את יישום האסטרטגיה של החברה ויאפשר לקבוצה לצאת מחוזקת מהמשבר בשווקים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website