בעקבות עתירה: משרד העבודה יפרסם צווי בטיחות שניתנו במקומות עבודה

משרד העבודה והרווחה החל בפרסום מיידי של צווי הבטיחות הניתנים במקומות העבודה השונים במשק, זאת בעקבות עתירת ארגון "קו לעובד" בנושא לבג"ץ. "מהיום, תוכלו לדעת בזמן אמת איזה אתר בנייה, תעשייה או חקלאות נהג בצורה לא בטיחותית, כלפי עובדיו או הסביבה, ומנהל הבטיחות הטיל עליו צו בטיחות ואיזה אתר נסגר. מהיום, כולנו נוכל לעקוב אחר החברות השונות ולוודא שהן שומרות על בטיחות העובדים ובטיחותנו", נמסר מארגון קו לעובד.

הצווים יפורסמו באתר מנהל הבטיחות כאן.

לפני כחודש הודיע משרד העבודה והרווחה לבג"ץ כי הצווים אף יפורסמו גם בתוך אתרי הבניה, ‘היכן שהדבר ישים’, באמצעות מדבקות שינוסחו בעברית, ערבית וסינית, ויזהירו את העובדים מפני הליקויים המסכנים את חייהם ובריאותם.

צווי הבטיחות מוטלים על-ידי מפקחי העבודה של מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה, ומהווים דרישה לטיפול בסכנה בטיחותית ואיסור שימוש או עבודה בגורם ממנו נובעת סכנה זו. על הטיפול להתבטא באופן מיידי, או בהתאם למועד הנקוב בצו במפורש. האתר כולל צווים שניתנו מאז תחילת 2017. מטרת הפרסום המיידי היא להתריע בפני העובדים והציבור מפני הסכנות הבטיחותיות ולאפשר להם להישמר.

צווי בטיחות מתפרסמים באתר מנהל הבטיחות (צילום מסך)

בעבר, התנגד המשרד לפרסום הצווים בטרם חלפו 45 ימים מרגע הטלתם, בנימוק שהדבר פוגע בשמם הטוב של קבלנים, שעומדת להם הזכות לערער כנגד הטלת הצו. כעת מדגיש אתר מנהל הבטיחות כי "במידה ויוגש ערעור בתוך 45 יום מיום מסירת הצו כדין, או במידה והצו יבוטל מחמת טעות בהוצאתו, אזי יעודכן המידע באתר בהתאם".

העתירה הוגשה ביוני 2017, על-ידי עו"ד גדיר ניקולא מקו לעובד, בשם הארגונים והפעילים חברתיים: קו לעובד, ארגון העובדים ‘מען’, ראובן בן-שמעון והדס תגרי, והתייחסה בראש ובראשונה לליקויי בטיחות באתרי בניה. בפועל, יפרסם משרד העבודה באתר גם צווי בטיחות הניתנים בענפי התעשייה, החקלאות, כמו גם צווים המוטלים בעניין מעליות בבנייני מגורים.

"עד לפני כשנתיים צווי הבטיחות לא התפרסמו כלל ונשמרו רחוק מהעין הציבורית, ובכך הוסתר מעיני הציבור הרקורד העגום של החברות הקבלניות בתחום הבטיחות. כיום, לא רק שצווים אלו מתפרסמים אלא שהם יתפרסמו בזמן אמת, דבר שיאפשר מעקב ופיקוח צמוד לארגונים ולפעילים ויאפשר יידוע העובדים בזמן אמת בדבר הסכנות שמסביבם", מסרו לפני כחודש בקו לעובד ל’דבר ראשון’, עם הודעת המשרד על שינוי מדיניותו.

עם זאת ביקרו ב’קו לעובד’ את עמדת המדינה ביחס להדבקת המודעות באתרים וציינו כי היא "אינה מספקת". לפי הארגון, "יש להבטיח כי המשרד יקיים את חובתו בהגנה על חיי העובדים באופן הולם ומספק, כך שהצו שיודבק יהיה ברור לעין, ובמספר מקומות באתר הבניה, כולל בצמוד לשער הכניסה לאתר, זוהי זכות בסיסית של כל עובד בכל ענף שיהיה מודע לסכנות הבטיחות מסביבו ובפרט אלו שמוגדרים על-ידי הרשות האחראית כליקויי בטיחות המחייבים עצירת עבודה באותם אזורים/מכונות עד לתיקון הליקויים".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website