בעקבות פנייה לביה”ד לעבודה: יוקפאו פיטורי בוחני הנהיגה מ’טלדור’ שהתאגדו

חברת טלדור התחייבה היום (חמישי) להקפיא את הליכי השימוע לעובדים המעורבים בהתארגנות בוחני הנהיגה, בעקבות פניית ההסתדרות לבית הדין לעבודה. החברה התחייבה גם שלא לזמן עובדים נוספים לשימוע, אך הבהירה כי היא אינה מכירה בהתארגנות העובדים. מנגד, ההסתדרות התחייבה שלא לנקוט צעדים ארגוניים עד לתום תקופת הצינון בסכסוך העבודה שהוכרז, בדרישה כי החברה תיכנס עימם למו"מ לחתימת הסכם קיבוצי.

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה למנוע את הפגיעה בעובדים המתארגנים, והציגה ראיות לכאורה כי הנהלת ‘טלדור’ נקטה פעולות בלתי חוקיות כנגד התארגנות עובדיה. בין היתר נטען כי ההנהלה זימנה שבעה עובדים אשר חתמו על טפסי הצטרפות להסתדרות לשימוע מיידי לפני פיטורין, באמתלה של ‘התייעלות’. כמו כן הציגו בהסתדרות מכתבים שנשלחו על ידי הנהלת החברה לעובדים בהם הזהירה כי במידה וישתתפו בצעדים ארגוניים, יישאו אישית בהשלכות.

ההסכמות בין הצדדים, אשר קיבלו תוקף של פסק דין, מחדדות כי גם בעתיד נאסר על הנהלת טלדור לפנות לעובדים בנושא ההתאגדות באופן ישיר, אלא רק באמצעות פנייה להסתדרות – הוראה שנקבעה בעבר גם בפסק דין פלאפון.

בוחני הנהיגה בחברת טלדור התכנסו ביום שלישי האחרון לאסיפות הסברה על רקע הטענות לפגיעה בהתארגנות. לפני כשבועיים הושלם הליך התאגדות העובדים בטלדור, נוכח רצונם להסדיר את ביטחונם התעסוקתי, על רקע השינויים הצפויים בחברה. על-פי ההסתדרות, מאז ההתאגדות פנו מספר פעמים להנהלה בבקשה לפתוח במו"מ קיבוצי אך כל הפניות הושבו ריקם. ביום שני הכריזה ההסתדרות על סכסוך עבודה, אשר יאפשר לעובדים בתוך שבועיים לשבות, במסגרת מאבקם.

עד לפני כשנתיים הועסקו כ-150 בוחני נהיגה בהעסקה ישירה על-ידי משרד התחבורה, שהחליט להפריט את ביצוע המבחנים המעשיים. על אף מאבק נחוש של הבוחנים, יצאה ההפרטה לפועל, וחברות "טלדור" ו"מילגם" נבחרו להפעלת מערך הטסטים.

ההתאגדות לוותה על ידי רכז ההתאגדויות מהאגף להתאגדות עובדים אבי אוסטואב ומזכיר האיגוד המקצועי מההסתדרות במרחב הנגב עוזי שדה. את ההסתדרות ייצגו עורכות הדין ענת גוטמן וסיוון רדיאן מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website