בפתח השנה האזרחית החדשה: בישראל חיים 8.9 מיליון תושבים

בפתח שנת 2019, אוכלסית ישראל נאמדת ב-8,972 אלף תושבים, כך פרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במהלך השנה החולפת נוספו לישראל 174 אלף אנשים, גידול של 2.0%, בדומה לאחוז הגידול השנתי בעשור האחרון.

רוב הגידול (81%) של אוכלוסיית ישראל נבע מריבוי טבעי והשאר (19%) ממאזן ההגירה אל ישראל. במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה 185 אלף תינוקות, כ-28 אלף עולים וכ-12 אלף מהגרים אחרים. מהאוכלוסייה נגרעו כ-45 אלף נפטרים וכ-7 אלף ישראלים אשר שהו בחו"ל יותר משנה.

המדינות העיקריות שמהן הגיעו העולים השנה היו: רוסיה (31.5%), אוקראינה (19.6%), צרפת (8.0%) וארה"ב (7.9%). רוב העולים, כ-21.1 אלף איש, הגיעו מאירופה (76.6%), כ-4.6 אלף – מאמריקה ואוקיאניה (16.8%), כ-1.3 אלף – מאסיה (4.9%) וכ-0.5 אלף – מאפריקה (1.6%).

מתוך החיים בישראל 6.6 מיליון הם יהודים (74.3% מכלל האוכלוסייה) ו-1.8 מיליון ערבים (20.9%). בקרב יהודים נובע 11% מהגידול באוכלוסייה מהגירה, ואצל ערבים על 6%. בקרבים אחרים עומדת ההגירה על 84% מהגידול באוכלוסייה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website