בצל הבחירות: האם יאושר חוק איסור צריכת הזנות לקריאה שנייה ושלישית?

חוק איסור צריכת זנות יובא היום לדיון בוועדת חוק, חוקה ומשפט בכנסת, למה שהיה מתוכנן להיות הדיון האחרון בו. לפי התכנון שקדם את ההודעה על הקדמת הבחירות, הייתה הוועדה צפויה לאשר את החוק לקריאה שנייה ושלישית במליאה, ובמקביל – להציג תכנית שיקום, טיפול, וחינוך בזנות לשנת 2019.

בדיון הקודם שהתקיים בוועדה בנושא, התחייבה מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור להציג היום תכנית שיקום, טיפול, וחינוך למניעת זנות לאחר תיאום בין כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים. התכנית תכלול את הרחבת המענים הקיימים במשרדים, כולל גם מענק תקציבי נוסף ממשרד האוצר.

טרם ההודעה על פיזור הכנסת, המתוכנן כרגע ליום רביעי הקרוב, היה מתוכנן החוק לעלות לקריאה שנייה ושלישית במליאה בשבוע הבא, במקביל לאישור תכנית השיקום לשנת 2019 בממשלה. לפי שעה, קשה להעריך במה יתמקד הדיון היום.

כזכור, באוגוסט האחרון, לצד העברת החוק בקריאה ראשונה, אישרה הממשלה הקמת צוות ליישום ההמלצות לצמצום צריכת הזנות בישראל. הצוות שיוקם יופקד על בדיקת האופן בו ניתן ליישם את מסקנות הצוות הבין-משרדי לצמצום תופעת הזנות, שכולל המלצות הנוגעות לשיקום וטיפול בנשים בזנות, חינוך כנגד צריכת זנות, שינוי תודעה בהקשר זה, וחקיקה.

  נוסח הצעת החוק שיובא לאישור הוועדה ביום שלישי קובע שאדם שצורך זנות או מנסה לצרוך זנות, וכן אדם שנמצא במקום המשמש בעיקרו לצריכת זנות, עובר עבירה שדינה קנס בגובה 1,500 שקלים בעבירה הראשונה, ו-3,000 שקלים בעבירה חוזרת. בנוסף, הוצע כי בעתיד תינתן אפשרות להמיר חלק מהקנס בהשתתפות צרכן הזנות ב"ג’ון סקול", סדנה חינוכית למניעת צריכה חוזרת. שופט יכול לקנוס עד 75,300 שקלים, אם צרכני הזנות יבחרו לערער על הקנס שהוטל עליהם ולהישפט. הצעת החוק חלה על צריכת זנות בגירים בלבד, היות וצריכת זנות מקטינות וקטינים היא עבירה פלילית שעונשה 5 שנות מאסר.

 בעוד הענישה שנבחרה לחוק היא מנהלית, תינתן בידי התביעה האפשרות להעמיד צרכן זנות לדין פלילי, זאת במקרים חריגים ולפי שיקול דעת התביעה. מקרים חריגים יכולים להיות במקרה של צרכן זנות אלים, צרכן זנות שנתפס חוזר על העבירה פעמים רבות, או במקרה של עבירות נלווית לעבירת צריכת הזנות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website