בר רפאלי והוריה יועמדו לדין בכפוף לשימוע בחשד לעבירות מס

הפרקליטות הודיעה היום (חמישי) לבר רפאלי, אמה ציפי רפאלי, ואביה רפי רפאלי, כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע, בעבירות מס. בנוסף, חשודים רפי וציפי רפאלי בעבירת הלבנת הון.

על פי החשדות, בשנים 2007-2006 הגישה בר רפאלי דוחות לפקיד השומה, בהם דיווחה שאינה תושבת ישראל, ולא כללה בהם הכנסות שהפיקה מעבודותיה בחו"ל. בשנת 2009, נחתם הסכם פשרה לפיו ישולם מס בישראל בגין מלוא הכנסותיה של בר רפאלי בארץ ובעולם, שהופקו בשנים 2005-2007. במסגרת זו, על פי החשד, הסתירו בר וציפי רפאלי מפקיד השומה הכנסות בסך כ-6 מיליון ש"ח.

בהמשך הקימה רפאלי חברות בחו"ל, פתחה חשבונות ברחבי העולם והכנסותיה הוזרמו אליהם. בדוחות המס ובהצהרת הון שהגישו רפאלי ובני משפחתה, הצהירו כי אין לבר רפאלי הכנסה בישראל וכי היא תושבת חוץ. בדיוני שומה לשנים 2009-2012 מסרו השלושה על פי החשד מידע כוזב והסתירו ממנו מידע רלוונטי, וזאת במטרה להסתיר את זיקותיה של בר רפאלי לישראל. במקביל הציגה בר רפאלי בפני רשויות המס בארצות הברית מצגים לפיהם היא איננה תושבת ארה"ב וכי היא מתגוררת בישראל.

לדברי הפרקליטות, ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות ההסתרה עמדו על סך כולל של למעלה מ-23 מיליון שקלים.

בין היתר, חשודה רפאלי כי בשנים אלו שכרה דירות בישראל, אולם לאור חששן של בר וציפי רפאלי כי עובדות אלו עשויות להוות זיקה בה יתחשב פקיד השומה בקביעה כי מרכז חייה בישראל,  הסתירו את שמה מרישומי הדירות תוך הצגת מצגים כוזבים לרשויות.

עוד על פי כתב החשדות, ציפי רפאלי חשודה בהשמטת הכנסות בסך כ-3 מיליון ש"ח מעמלות שקיבלה כתוצאה מפעילותה כסוכנת של בר רפאלי, וזאת באמצעות הפקדת העמלות בחשבונות בנק בחו"ל על שם בר רפאלי או חברות בשליטתה. יש לציין, כי רשות המסים הוציאה צו לקבלת דפי הבנק בחו"ל, לבר ולציפי רפאלי. הדפים נמסרו רק כשנתיים לאחר הוצאת הצו, ולאחר הליך משפטי שניהלה הרשות.

בר וציפי רפאלי חשודות גם בביצוע עסקאות חליפין שהניבו הכנסות בגובה מיליוני שקלים, מבלי שדווחו לרשויות כנדרש בחוק, לרבות מימון שכר דירה ורכש דירה, וכן שימוש ברכבי יוקרה, בתמורה לפרסום ויחסי ציבור. בנוסף, לציפי ורפי רפאלי מיוחסות עבירות הלבנת הון שכן הצהירו שהם הנהנים בחשבונות אשר בפועל בר רפאלי הייתה הנהנית בהם.

כעת, יתקיים לשלושה הליך שימוע בפרקליטות מיסוי וכלכלה, בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.

טרם התקבלה תגובה מעורכי הדין המייצגים את בני משפחת רפאלי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website