בשל מחלוקת קרקעות: התכנית להקמת פארק הקישון בסכנה

התכנית להקמת פארק הקישון נמצאת בסכנת ביטול, בשל ההתנגדות של חברת נמלי ישראל (חנ"י) ורשות מקרקעי ישראל להקצאת השטח לפארק עירוני. העררים שהוגשו ע"י החברה והרשות, מבוססות על התחמקות של עיריית חיפה מהסכמתה הקודמת להגביל את שדה התעופה, כאשר ראש העירייה הנוכחית מעוניינת להרחיבו, מה שמאיים על השטחים החלופיים שהיו אמורים להיות מוקצים כעורף נמל. ביטול פארק הקישון יהווה אבדה גדולה למטרופולין חיפה, אשר מתמודד עם שיעורי זיהום אוויר גבוהים, ומחסור בשטחים פתוחים ירוקים.

מטרת תכנית פארק הקישון היא להקים פארק מטרופוליני בגודל 850 דונם, לאורך 7 ק"מ במפגש בין חיפה לקריות, בסמוך לנחל הקישון, שעובר שיקום מתמשך מזיהומים תעשייתיים. ראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם, טוענת כבר שנים ארוכות כי תכניות נמל המפרץ מכתיבות את שימור האופי התעשייתי של חיפה ומרחיקות אותה מאופי תיירותי, שמבוסס על הגדלת מסלול ההמראה והנחיתה בשדה התעופה. כעת, טוענת חברת הנמלים, ואיתה גם רשות מקרקעי ישראל, הפרת ההתחייבות של העירייה להסתפק בהארכת מסלול של 316 מטרים בלבד, מסכנת שטחים חלופיים שמיועדים להיות שטחי ‘עורף נמל’, ולכן הן מסירות את תמיכתן בפינוי 586 דונם באזור הקישון, לטובת הקמת הפארק.

קורמורן בקישון (צילום: ארז רביב)

עיריית חיפה חוששת מתביעת פיצויים

586 הדונמים באזור הקישון שייכים למנהל מקרקעי ישראל (רמ"י) ומוחכרים לחברת נמלי ישראל (חנ"י), אשר מתכוונת שלא לשחרר אותם לטובת הפארק בנסיבות הנוכחיות. לאחר שחנ"י הגישה ערר נגד אישור התכנית לפארק, הודיעה עיריית חיפה כי היא נסוגה זמנית מקידום התכנית, מחשש לתביעת פיצויים.

בהודעתה לוועדת הערר כתבה העירייה כי עמדתה היא "שיש להשהות את קידומה של התכנית על מנת לאפשר בחינה תכנונית כוללת של מפרץ חיפה, בראש ובראשונה בהקשר של תכנון שדה התעופה כשדה תעופה אזורי, ולצד זאת הקצאת שטחים מתאימים לשימושי עורף נמל באזור המרחב המטרופוליני וכן תכנון מיטבי של פארק מורד נחל הקישון והממשקים עם סביבתו".

בנוגע לטענות של חברת חנ"י, נכתב כי "מוכחשת מכל וכל" על ידי העירייה, אך לצד זאת נכתב כי "למען הזהירות" יש לבחון האם קיימת לה זכות תביעה.  "לנוכח שני נושאים עקרוניים אלה – הבחינה התכנונית הכוללת וההיבט הנכסי – עמדתנו היא כי אין לקבל החלטה בדבר אישור הפארק באופן המנותק מהמכלול, ונכון יהא להשהות את המשך קידום התכנית לצורך השלמת התכנון הכולל לאזור, תוך הקצאת השטחים הנדרשים לשדה התעופה ומציאת פתרונות הולמים וראויים לשימושי עורף הנמל".

גם רמ"י מתנגדת

בימים האחרונים גם רמ"י הגישה ערר לגבי אישור תכנית הפארק בוועדה המחוזית. מנהלת האגף לפרויקטים לאומיים ברמ"י פאני ששפורטה כתבה בערר: "רמ"י סבורה שהתכנית לא עומדת בכל התנאים שהוגדרו להפקדתה ולאישורה, ולכן דינה לחזור לדיון בוועדה המחוזית לבחון בשלותה להפקדה". עיריית חיפה, ברשות יונה יהב, חתמה על הסכם בו חנ"י תוותר של שטחי הפארק, בתמורה לתמיכת העירייה, בתכניות עורף הנמל במרחב הנחל ובתכנית עורף הנמל בשטחי בית הספר הטכני. הרחבת שדה התעופה, לא עולה בקנה אחד עם יישום ההסכם, לפחות לדעת חנ"כ ורמ"י.

בסיום הודעתה לוועדת הערר כתבה רמ"י: "ככל שעיריית חיפה כשותפה בכירה בהסכם רוצה לפי טיעוניה לבחון תכנון האזורי מחדש באופן המשליך על ההסכם שנחתם, לא ייתכן לאשר תכנית באופן בלעדי וחד צדדי ולא ניתן להשיב את הקרקע המיועדת לפארק ללא פתרון לקרקע חלופית עבור חנ"י. נכון להיום, הצעות העירייה לשטחים חלופיים אחרים לחנ"י לא נבחנו על ידי אף שותף להסכם. מכאן שלא ניתן לטעון כי קיימים שטחים חלופיים קונקרטיים לשטחי חנ"י ".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website