בשל נזק פוטנציאלי לסביבה: התנגדות לשדרוג תחנת הכוח הנוספת בחדרה

איגוד הערים שרון כרמל מבקש לדחות את הדיון היום (שני) בות"ל על תחנת OPC2 בחדרה, בשל נזק פוטנציאלי ניכר לסביבה. האיגוד אישר היום חוות דעת מקצועית המונה נזקים פוטנציאליים לאיכות האוויר, לבעלי חיים וכן הערכה כי התכנית בפועל צפויה לחרוג מהיקף ייצור החשמל המיועד.

מועצת איגוד הערים לאיכות הסביבה שרון כרמל אישרה אתמול, חוות הדעת המקצועית המבקשת לפסול את התכנית לשדרוג תחנת כוח נוספת באזור חדרה, תחנת OPC2 במפעלי "נייר חדרה". בדיון אושרה פה אחד העמדה שהציגו אנשי המקצוע של האיגוד, על-ידי מועצת האיגוד, המייצגת 700 אלף תושבים ב-18 רשויות מקומיות.

אסיף איזק, יו"ר האיגוד וראש מועצה אזורית חוף הכרמל (צילום: איגוד הערים שרון כרמל)

יו"ר האיגוד וראש מועצה אזורית  חוף הכרמל אסיף איזק: "תפיסת העולם שלנו היא קידום אנרגיות מתחדשות כבר בעתיד הקרוב, במקביל להפסקה מוחלטת של שימוש בפחם וצמצום השימוש בגז. השילוב בין הפגיעה בסביבה ובאיכות החיים הצפוי מצד תחנת OPC2 כפי שעולה מחוות הדעת המקצועית של האיגוד, במקביל לתפיסה לקידום אנרגיות מתחדשות מובילה אותנו להתנגד להקמת תחנת הכוח 2 OPC למען  איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה".
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בחוות הדעת המקצועית מוזכרים מספר נימוקים להתנגדות: ירידה ברמת איכות האוויר, שלא לוקחת בחשבון את העובדה שיחידות 1-4 המונעות בפחם לא ייסגרו לחלוטין, אלא יעברו למצב שימור, מה שיחייב הפעלתן מספר שבועות בשנה.

באיגוד קובלים על שיטת ההפעלה המיועדת של התחנה בשלב א’, הכוללת הדממות והתנעות רבות, פגיעות רעש ופגיעות בבעלי חיים. לטענת האיגוד לא נסקרה פגיעה אפשרית בבית הגידול של נחל חדרה, ואילו בשני בתי הגידול שנסקרו נצפו 116 מינים מתוכם 7 מינים אנדמיים לישראל ולשכנותיה, 7 מינים מוגנים ו-3 מינים בסכנת הכחדה.

חריגה אפשרית ממכסת ייצור החשמל

לטענת האיגוד, למרות שהתכנית המקורית מגבילה את ייצרו החשמל ל-800 מגה-ואט, בהפעלה משולבת של טורבינה גזית וטורבינה קיטורית, התחנה תהיה בהספק של 950 מגה-ווט בניגוד להסמכת הממשלה לתכנון התכנית.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website