גידול של 1.7%: אוכלוסיית ישראל בתחילת 2021 מונה כ-9.3 מיליון תושבים

במהלך שנת 2020 נוספו לאוכלוסיית ישראל כ-151 אלף נפש, אחוז גידול של 1.7% – כך עולה מהודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמה היום (חמישי).

רוב הגידול (84%) של אוכלוסיית ישראל נבע מריבוי טבעי,  והשאר (16%) – ממאזן ההגירה הבין-לאומית. המדינות העיקריות שמהן הגיעו העולים השנה היו: רוסיה (38.1%), אוקראינה (15.1%), צרפת (11.0%) וארה"ב (10.7%).

עולים שעלו לישראל בחודשים ינואר-נובמבר, 2019 ו-2020

במהלך השנה הנוכחית, עקב התפרצות נגיף הקורונה וסגירת הגבולות האוויריים של ישראל, חלה ירידה משמעותית במספר העולים שהגיעו לארץ. במהלך עשרת החודשים הראשונים של 2020 (ינואר-אוקטובר) הגיעו לישראל 15.8 אלף עולים, ירידה של 42.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במהלך השנה נוספו לאוכלוסייה כ-176 אלף תינוקות, כ-20 אלף עולים (לעומת כ-34 אלף עולים אשתקד) וכ-11 אלף מהגרים אחרים (אזרחים עולים ואנשים שהיגרו במסגרת חוק הכניסה).

השוואת מספרי נפטרים בישראל לפי חודשים ב-2019 וב-2020 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

במהלך שנת 2020 נפטרו כ-50 אלף איש, עלייה לעומת 2019 בה נפטרו כ-45 אלף איש. בחודשים הראשונים מאז כניסת נגיף הקורונה לישראל, מספר הנפטרים מהנגיף היה נמוך יחסית וכך גם האחוז מסך נפטרים. אולם מאמצע יולי אחוז זה נמצא במגמת עלייה. עם זאת, בסוף אוקטובר חלה ירידה באחוז הנפטרים מקורונה מסך הנפטרים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website