גידול של 20% בהוצאות של חודש ינואר לעומת התקופה המקבילה אשתקד

בחודש הראשון של 2019 מסתמנות הוצאות גבוהות מאלו של ינואר של שנת 2018, כך עולה מדו"ח ביצוע התקציב של משרד האוצר. על פי הדו"ח ביצוע התקציב של ינואר עומד על 30.8 מיליארד ₪, גידול של 20.6% לעומת ינואר 2018.

חודש ינואר מתאפיין לרוב ברמת הוצאה נמוכה, אבל צריך לציין שלא מדובר בהכרח בנתון חריג בפרספקטיבה שנתית. מתוך תקציב של 396.9 מיליארד ₪ שמתחלק על פני 12 חודשים, ההוצאה הממוצעת לחודש אמורה לעמוד על כ-33 מיליארד. כך, רמת ההוצאה עומדת אפילו מעט מתחת לממוצע החודשי.

ההוצאות של משרדי הממשלה, ללא תשלומים על החוב הממשלתי, עמדו על 26.4 מיליארד. כך, מול הוצאה ממוצעת של 8.3% מהתקציב הכולל, ההוצאה בפועל עמדה על 7.8% מהתקציב השנתי.

מדובר על גידול משמעותי בהוצאות המתוכננות לעומת אלו של 2018. הגידול המתוכנן בהוצאה לעומת ינואר בשנה שעברה היה 5.2%, אבל הגידול בינואר הנוכחי לעומת השנה שעברה עמד על 20.6%.

באופן חריג, הוצאות המדינה לחודש ינואר עלו במעט על הכנסותיה. לעומת הוצאה של 30.8 מיליארד ₪, מדובר בפער של 0.8 מיליארד ₪ בין הכנסות להוצאות המדינה בחודש זה.

הכנסות המדינה לחודש ינואר עמדו על 30 מיליארד, קיטון של 0.7% לעומת השנה שעברה. על פי האוצר הירידה בהכנסות ממסים הושפעה מהיבוא המתון של כלי רכב בינואר 2019 לעומת יבוא גבוה בינואר 2018.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website