גם בווטסאפ: הנציבות מחדדת את האיסור על התבטאויות גזעניות של עובדי מדינה ברשתות

חוזר משמעת שנשלח על ידי נציבות שירות המדינה בתחילת החודש, חידד את האיסור על התבטאויות גזעניות ופוגעניות מצד עובדי מדינה, גם ברשתות החברתיות ולאחר שעות העבודה. "לאחרונה, התקבלו אצל הממונים על מניעת גזענות במשרדים השונים תלונות על הערות גזעניות שנכתבו על ידי עובדי מדינה בשיח קבוצתי ב’ווטסאפ’", פעמים רבות במסגרת קבוצות המשמשות את מקום העבודה" כתבו בנציבות. "אי לכך, והגם שהדברים הם בבחינת מושכלות יסוד, נבקש לשוב ולהדגיש כי התנהגויות או התבטאויות מפלות או גזעניות אינן יכולות להלום את תפקידו ומעמדו של עובד מדינה, ופוגעות בצורה חמורה בתדמיתו של השירות הציבורי ובאמון הציבור בו".

"קיימת קשת רחבה של התבטאויות שעשויות, במקרים המתאימים, לעלות כדי התבטאויות אסורות המהוות עבירת משמעת. בראשן התבטאויות פוגעניות העלולות לעיתים אף להוות עבירה פלילית, כגון – התבטאויות גזעניות או מפלות, התבטאויות העולות כדי הטרדה מינית והתבטאויות המהוות איומים או תמיכה בביצוע עבירות או בפעולות טרור" הבהיר במנשר מנהל אגף בכיר משמעת בנציבות, עו"ד גיא דוד. לדבריו, התבטאויות מסוג זה נאסרו, הן בזמן העבודה והן לאחריה.

עו"ד דוד הוסיף כי על עובדי מדינה חלים גם איסורים ייחודיים מתוקף תקנות שירות המדינה, כגון איסור על התבטאויות פוליטיות ואיסור על מתיחת ביקורת בצורה מעליבה או פוגעת על מדיניות הכנסת או הממשלה.

בנוסף מצוין בחוזר כי בשנים האחרונות הועמדו מספר עובדות לדין משמעתי בגין פוסטים בפייסבוק שכללו תכנים שאינם הולמים עובד מדינה, ועובדת אף הועמדה לדין משמעתי בגין מסרון שכלל התבטאויות גזעניות שנשלח בשגגה לעובדת עליה כתבה את הדברים.

"יובהר, כי אגף המשמעת רואה בחומרה יתירה התבטאויות גזעניות ופועל בנושא זה בשיתוף פעולה עם היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות. במקרים המתאימים מעמיד האגף לדין משמעתי את העובדים שנהגו באופן גזעני, ועומד על הטלת אמצעי משמעת מחמירים".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website