דוח אי השוויון בבריאות מתאר את מצבם הבריאותי של תושבי הערים הגדולות

משרד הבריאות מפרסם פרק מדוח אי שוויון בבריאות שנוגע בערי ישראל, או ליתר דיוק 16 הערים הגדולות בארץ בהם מתגוררים 4.4 מיליון אנשים. נתונים מרכזיים: אשדוד "מובילה" בתחלואת סרטן אצל גברים, חולון בסרטן אצל נשים, תל אביב בסרטן השד, אשדוד ובת ים בתחלואת סכרת, בבני ברק מחסנים הכי מעט לשפעת וראשון לציון מובילה בין בערים הגדולות בעישון. בני ברק מובילה במדדי בריאות חיוביים.

הגדרת המדדים שנבחנו בדוח אי השיוויון בבריאות (גרפיקה: אידאה).

ירושלים – ירושלים, עיר הבירה והעיר הגדולה בישראל, ממוקמת נמוך יחסית מבחינת מדד חברתי- כלכלי (אשכול 3). עם זאת, תוחלת החיים בעיר דומה לממוצע הארצי (82.8 ביחס ל-82.5). שיעור תמותת התינוקות בעיר גבוה מעט ביחס לממוצע. מבחינת מדדי בריאות נוספים, העיר מתאפיינת בשיעור נמוך יותר של מעשנים, ומנגד שיעור נמוך של עוסקים בפעילות גופנית. אחוז הנבדקות בממוגרפיה ומקבלי חיסוני השפעת הוא נמוך יותר מהממוצע. תושבים מדווחים על שיעורים נמוכים יותר של מוגבלות תפקודית. ערכי התחלואה בעיר בסרטן או בסוכרת דומים או נמוכים מעט מהממוצע הארצי. התושבים מדווחים על שיעורים נמוכים יותר של נטילת כדורי שינה.

תל אביב –יפו – העיר השנייה בגודלה, מתאפיינת בתמותת תינוקות נמוכה (1.6 לעומת 3.2 לאלף), ושיעור נמוך משמעותית של בעלי מוגבלות תפקודית. גם הערכה עצמית של בריאות התושבים היא גבוהה יותר (91% לעומת 84%), התושבים בעיר עוסקים יותר בפעילות גופנית, אך גם מעשנים מעט יותר. התושבים פחות חולים בסוכרת, אולם ניכר עודף תחלואה בסרטן בקרב נשים.

חיפה – תוחלת החיים בעיר חיפה דומה לממוצע ארצי, ותמותת התינוקות נמוכה. תושבי העיר מדווחים על שיעור עישון גבוה יותר ובאופן בולט על יותר מוגבלות תפקודית. גם שיעור הנוטלים כדורי שינה גבוה יותר בעיר ביחס לנתון הארצי. התושבים מבצעים מעט יותר חיסוני שפעת ועוסקים יותר בפעילות גופנית. ערכי הסוכרת בעיר נמוכים ביחס לממוצע הארצי, אך שיעורי סרטן בקרב גברים ונשים גבוהים יותר.

אשדוד – תושבי העיר אשדוד דומים לממוצע הארצי בתוחלת חיים וברמת העיסוק בפעילות גופנית. ניתן לציין שיעור גבוה יותר מהממוצע של ביצוע בדיקות ממוגרפיה וכן תמותת תינוקות נמוכה. רמות העישון והשמנה בילדים גבוהים מעט מהממוצע הארצי. בתחום התחלואה אשדוד מתאפיינת בשיעורים גבוהים מהממוצע של סרטן אצל גברים וסוכרת בכלל האוכלוסייה. שיעור הנוטלים כדורי שינה בעיר גבוה יותר מהשיעור הארצי, כמו כן יותר תושבים מדווחים על קיומה של מוגבלות תפקודית.

אשקלון – העיר מתאפיינת בתוחלת חיים דומה לממוצע הארצי ותמותת תינוקות נמוכה מעט ביחס אל הממוצע. התושבים של העיר מעשנים יותר ומתחסנים פחות נגד שפעת. הילדים בעיר מציגים שיעורים גבוהים של השמנה. שיעור ביצוע הממוגרפיה גבוה מעט מהממוצע הארצי. ההערכה העצמית של בריאות יותר נמוכה, שיעורי סרטן גבוהים יותר לשני המינים ושיעור בעלי מוגבלות תפקודית גבוה משמעותית ביחס לממוצע (33% ביחס ל-22%).

באר שבע – תוחלת החיים בבאר שבע דומה לממוצע הארצי, אולם ערך של מדד חשוב נוסף – תמותת תינוקות – עולה משמעותית על הממוצע הארצי (4.8 ביחס ל-3.2 לאלף) בכך שונה באר שבע גם מערים גדולות אחרות, שמאופיינות לרוב בשיעור דומה או נמוך של תמותת תינוקות ביחס לממוצע. התושבים מדווחים על יותר עישון, על הערכה עצמית נמוכה יותר של בריאותם ועל מוגבלות תפקודית גבוהה ביחס לממוצע הארצי. בקרב הילדים בעיר נרשם עודף השמנה. שיעורי תחלואה בסוכרת וסרטן דומים לממוצע הארצי, מלבד עודף מסוים של תחלואה בסרטן אצל גברים.

בית שמש – מדדי הבריאות של העיר בית שמש, על אף היותה ממוקמת נמוך במדד חברתי-כלכלי (אשכול 2) טובים ביחס לממוצע הארצי. בין מדדי הבריאות החיוביים – תמותה נמוכה של תינוקות (1.9 ביחס ל-3.2 לאלף) שכיחות נמוכה של עישון ושל השמנה בילדים, שיעור גבוה יותר מהממוצע הארצי של עוסקים בפעילות גופנית, שכיחות נמוכה יותר של סרטן אצל גברים. ביצוע ממוגרפיה לעומת זאת נמוכה משמעותית מהממוצע – 59% מול 74%.

בני ברק – בני ברק, בדומה לבית שמש, היא עיר צעירה מבחינת הרכב הגילאים וממוקמת בדומה לה נמוך בסולם החברתי-כלכלי (אשכול 2) בני ברק דומה בתוחלת חיים ובתמותת תינוקות לממוצע הארצי. התושבים מדווחים על שיעור נמוך יותר של עישון, אך גם עוסקים משמעותית פחות בפעילות גופנית. ההערכה העצמית של התושבים היא הגבוהה בין הערים הגדולות (92% ביחס ל-84% בממוצע), והתופעה של השמנת ילדים מצומצמת מאוד. שיעור המבצעות בדיקות ממוגרפיה נמוך מהנתון הארצי, כך גם שיעור מבצעי חיסון שפעת – 16% ביחס ל-25% בממוצע. שכיחות מחלת סרטן בעיר היא נמוכה ביחס לממוצע גם בקרב גברים וגם בקרב נשים. שיעור חולי הסוכרת דומה לערך הארצי.

בת ים – ככלל, תוחלת חיים בבת ים היא הנמוכה בין הערים הגדולות, אך ההבדלים בין הערים הגדולות בתוחלת חיים הם קטנים יחסית. תמותת תינוקות בעיר נמוכה מעט מהממוצע הארצי. תושבי בית ים מדווחים על הערכה עצמית נמוכה מעט של בריאות ועל שיעור ביצוע גבוה מעט מהממוצע של ממוגרפיה. הילדים בעיר נמצאים בעודף משקל בשכיחות גבוהה יותר מהממוצע. שיעורי תחלואה בסרטן וסוכרת בעיר גבוהים מהממוצע הארצי.

חולון – הממצא הבולט בעיר חולון הוא שיעור נמוך של תמותת תינוקות (2 ביחס ל-3.2 לאלף הארצי) שיעורי ביצוע גבוהים יותר של ממוגרפיה וחיסוני שפעת. תושבי העיר מעשנים יותר ומדווחים יותר על מוגבלות תפקודית. שיעור התחלואה בסוכרת ובסרטן בקרב גברים דומים לממוצע הארצי, ואילו בקרב נשים גבוהים יותר.

כפר סבא – הצטרפה לרשימת הערים הגדולות בישראל בשנת 2018 מיד התבלטה בתוחלת החיים הגבוהה הקיימת בה – 84.4 ,תוחלת החיים הגבוהה בין הערים הגדולות. ערך תמותת התינוקות בעיר הוא הנמוך ביותר בין הערים – 0.9 (ביחס ל- 3.2 לאלף הארצי). כמו כן שיעור המדווחים על העיסוק בפעילות גופנית בעיר הוא גבוה ביחס לממוצע. הילדים בעיר סובלים פחות מעודף משקל, והערכה עצמית של בריאות של התושבים גבוהה יותר מהממוצע. התושבים מבצעים גם יותר חיסוני שפעת ובדיקות ממוגרפיה. שכיחות העישון בעיר היא גם מעט נמוכה מהממוצע הארצי. שיעור החולים בסוכרת בעיר נמוך יחסית ויש עודף קל בשיעור תחלואה בסרטן, במיוחד בסרטן השד.

נתניה – נתניה דומה לממוצע הארצי בתוחלת חיים וגבוה מהממוצע בהערכה עצמית של בריאות. תמותת התינוקות בעיר נמוכה יותר מהממוצע הארצי, התושבים פחות מדווחים על עישון ופחות מדווחים, באופן משמעותי על מוגבלות תפקודית. שיעור מבצעי חיסוני שפעת ובדיקות ממוגרפיה גבוהים מעט מהממוצע. שיעורי תחלואה בעיר יחסית דומים לממוצע

פתח תקווה – תמותת תינוקות בפתח תקווה קטנה פי 2 מהממוצע הארצי (1.6 לעומת 3.2 לאלף). תושבי העיר מדווחים על פחות עישון, אך גם על מוגבלות תפקודית בשיעור גבוה משמעותית ביחס לממוצע. גם שיעורי הנוטלים כדורי שינה גבוה מהממוצע הארצי. שיעורי התחלואה בסוכרת דומים לערים האחרות וניכר עודף קטן של תחלואה בסרטן אצל נשים בעיר.

ראשון לציון – רוב מדדי הבריאות בעיר דומים למדדים הארציים. השוני ניכר בשיעור נמוך יותר של תמותת תינוקות, ומהיבט השלילי בשיעור הגבוה ביותר בין הערים של המעשנים (28% מול 23%). שיעור גבוה מעט מהממוצע מדווחים על ביצוע חיסוני שפעת, אולם שיעור ביצוע הממוגרפיה נמוך מהממוצע. בתחום התחלואה קיים עודף תחלואה בסרטן בקרב גברים. שיעור חולי סוכרת דומה לממוצע.

רחובות – העיר רחובות מתאפיינת בשיעור נמוך יותר מהממוצע הארצי של תמותת תינוקות, והשיעור הגבוה ביותר בין הערים של עוסקים בפעילות גופנית (47% לעומת 30%). התושבים מדווחים על פחות עישון. שיעור ביצוע ממוגרפיה כמו גם חיסוני שפעת נמוך יותר מהממוצע. בקרב התושבים שכיחה יותר מוגבלות גופנית, אך שיעור חולי הסוכרת נמוך מהממוצע. שכיחות הסרטן מכל הסוגים גבוהה מעט בקרב נשים ונמוכה מעט מהממוצע בקרב גברים.

רמת גן – תמותת התינוקות ברמת גן היא בין הנמוכות בערים (1.6 מול 3.2 לאלף) ותוחלת החיים בעיר גבוהה מהממוצע (84.3 לעומת 82.5 שנים). התושבים מדווחים על שיעורים גבוהים יותר של ביצוע ממוגרפיה וחיסוני שפעת, כמו גם על עיסוק בפעילות גופנית. שיעורי השמנת ילדים נמוכים יותר מהממוצע. תושבי העיר חולים פחות מתושבי ערים אחרות בסוכרת, ואילו נשים בעיר נמצאות בסיכון גבוה מעט יותר לסרטן השד.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website