דו”ח האוצר: רווחיות חברות המזון בעלייה, גבוהה מענפים אחרים במשק

רווחיות חברות המזון בישראל גבוהה יחסית לחברות תעשייתיות וקמעונאיות אחרות במשק, ומוערכת ב-12.7% בשנת 2016 – כך עולה מדו"ח שפרסם היום (ראשון) אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר. עוד עולה מהדו"ח כי 2016 הייתה שנת שיא ברווחיות של עשר החברות הגדולות בענף מזה שני עשורים – בשנת 2007, לדוגמה, היתה הרווחיות 7% בלבד, והמגמה הכללית היא של עלייה ברווחיות.

הדו"ח מתפרסם על רקע כוונת חברות המזון לייקר חלק ממוצריהן, ממנה חלקן כבר נסוגו לאחר לחצים של שר האוצר משה כחלון. מחברי הדו"ח הסיקו כי טענות חברות המזון על כך שהתייקרות המחירים נובעת מעליה בתשומות הייצור ובעיקר מהעליה בשכר איננה מוצדקת. יש לציין כי מאחר שרוב חברות המזון אינן נסחרות בבורסה ועל כן לא מפרסמות דו"חות כספיים, הסתמכו באגף הכלכלן הראשי על נתוני רשות המסים לשנת 2016 ובחנו עשר חברות בלבד, מבלי לפרסם את שמותיהן ואת הנתונים הנוגעים לכל חברה בנפרד.

על פי הנתונים המוצגים בדו"ח, ההוצאה של חברות המזון על שכר עלתה דווקא בשנים שקדמו לעליית שכר המינימום במשק, ודווקא בשנים האחרונות נרשמה עליה נמוכה בלבד בהוצאות השכר. כך, לדוגמה, בין השנים 2011-2014 עלה השכר הממוצע בחברות המזון בשיעור של 9.1%, בזמן שבכלל המגזר העסקי נרשמה עליה של 6.2% בלבד. לעומת זאת, בין השנים 2014-2017, בהן הועלה שכר המינימום, המשכורות בחברות המזון רשמו עליה של 3% בלבד, לעומת 7.9% בשאר המגזר העסקי. בנוסף מציינים אנשי הכלכלן הראשי כי על פי ניתוח שביצעו ירד שיעור התמורה לעבודה מהתוצר בין 2008 ל 2016 מ-63.1% לרמה של 55.3% בלבד.

חשוב לציין כי דו"ח הכלכלן הראשי משמש כעוד כלי נשק במלחמתו של משרד האוצר בדרישת חברות המזון להעלות מחירים. חשיפת הנתונים במועד הנוכחי נועדה לתחזק את הלחץ שמפעיל שר האוצר בימים האחרונים מול חברות המזון. מסיבה זו נכון להדגיש כי הנתונים שמוצגים בדו"ח נוגעים לשנת 2016. הנתונים מצביעים על מגמה ברורה ומתמשכת, אך ייתכן שבשנתיים האחרונות אכן חלה שחיקה ברווחיות של חברות המזון, שאינה מבוטאת בדו"ח.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website