דוח הביטוח הלאומי: בירושלים הרוויחו השכירים 17.5% מתחת לממוצע, בת”א 22% יותר

השכר הממוצע בתל אביב גבוה ב-22% מהשכר הממוצע במשק, ואילו בירושלים היה השכר הממוצע נמוך ב-17.5% מהשכר הממוצע בכלל המשק. נשים עדיין מרוויחות משמעותית פחות מגברים, וכ-9.5% מהשכירים בישראל עובדים בשני מקומות עבודה או יותר. נתונים אלו ועוד התפרסמו במסגרת סקר השכר השנתי של הביטוח הלאומי.

השבוע, בתזמון לא מוצלח כלכך, בעוד עיני כולם נשואות אל הדרום המופגז, התפרסם אחד מקבצי הנתונים החשובים בנושא מצב המשק בישראל. סקר השכר של הביטוח הלאומי מציג תמונה מפורטת למדי על מצב ההכנסות של השכירים והעצמאיים בישראל לשנת 2017. אחד הנתונים החשובים שמציג הסקר, ואינו מופיע במאגרי נתונים אחרים, הוא השכר החציוני, שעמד ב-2017 על 6,672 שקלים בחודש. סכום זה מהווה כ-71.1% מהשכר הממוצע לשכיר שעמד על 9,388 ש"ח בחודש. חשוב לציין כי מדובר בשכר הממוצע לחודש בשנה שכולל גם חודשים ללא הכנסה אצל שכירים שעובדים רק חלק מחודשי השנה. על פי נתוני הדו"ח, השכר הממוצע לחודש עבודה עמד על 10,593 שקלים בחודש.

פערי שכר בין נשים לגברים (צילום אילוסטרציה: Shutterstock).

בניגוד לשכר הממוצע, שמושפע מקבוצה קטנה של מקבלי שכר גבוה מאוד שמושכת את הממוצע כלפי מעלה, השכר החציוני מציג תמונה נאמנה יותר וברורה יותר של המציאות. מחצית מהישראלים משתכרים פחות מ-6,672 שקלים בחודש. החדשות הטובות הן שהפער הזה בין השכר הממוצע לשכר החציוני נמצא במגמת צמצום משמעותית – עדות לכך היא העובדה שבשנת 2000 עמד השכר החציוני על 59.8% מהשכר הממוצע. ככל שהשכר החציוני מתקרב לשכר הממוצע, יש בכך עדות לירידה בפערי השכר ולעליה בשוויון. עוד חשוב לציין כי מאז 2010 השכר החציוני עולה בקצב מהיר יותר ממדד המחירים לצרכן.

בנוסף לשכר החציוני ולשכר הממוצע, מציג הדו"ח מספר נתונים מענייינים נוספים. ביניהם ניתן למצוא את מדד ג’יני של השכר, שרשם עליה קטנה ועמד על 0.4763. על אף שמדובר בציון גבוה יחסית, מצבם של השכירים טוב יחסית למצבם של העצמאים, שמציגים הכנסה חודשית חציונית של 5,491 שקלים בחודש ומדד ג’יני 0.4920 המעיד על חוסר שוויון גבוה יותר לעומת אוכלוסיית השכירים.

נתון מעניין נוסף נוגע לפערי ההכנסות בין גברים לנשים. בעוד שנשים הרוויחו בממוצע 8,533 שקלים לחודש עבודה, גברים הרוויחו בממוצע 12,598 שקלים לחודש עבודה. כלומר, נשים הרוויחו בממוצע 67.7% משכרם של גברים בכל חודש עבודה.

הדו"ח של 2017 מציג גם התפלגות השכר לפי ישובים שונים. כך לדוגמא את השכר הממוצע הגבוה ביותר נמצא בסביון עם 20,028 שקלים בחודש. הישוב עם השכר הממוצע הנמוך ביותר הוא ביר הדאג’ שתושביו השתכרו 5,809 שקלים עבור כל חודש עבודה. היישוב שרשם את ההכנסה החודשית הממוצעת הגבוהה ביותר אצל העצמאים הוא להבים, שהעצמאים המאכלסים אותו מרוויחים בממוצע 21,871 שקלים בכל חודש.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website