דו”ח: הישגי התלמידים הערבים בעלייה, אך הפערים ביניהם מתרחבים

דו"ח ‘תמונת מצב הישגים ופערים מערכת החינוך בישראל’ של מרכז טאוב חושף מגמה של פערים הולכים ומתרחבים בתוך המגזר הערבי עצמו. מעל רבע מהמשפחות שולחות את ילדיהם לחינוך הפרטי. על פי הדו"ח, "המגמות צפויות להגביר את אי השוויון בכל המגזר".

לצד עלייה כללית בהישגי כלל התלמידים במגזר הערבי בעשור האחרון ושיעור של מעל 90% במיצוי מספר התלמידים שלומדים בחינוך העל היסודי, הפערים החברתיים בתוך המגזר, בין המעמדות ותת המגזרים השונים, ממשיכים להיות גבוהים. סקירה מקיפה על הפערים במערכת החינוך של מרכז טאוב מצביעה על הרחבת מקומו של החינוך הפרטי בתוך המגזר הערבי, אליו נשלחים בעיקר ילדי העשירונים העליונים.

ילדות ערביות משחקות בחצר בית ספר בעיר העתיקה בירושלים. ארכיון למצולמות אין קשר לכתבה (צילום: מרים אלטשר/ פלאש90)

לפי המחקר, שיעור הפונים למסגרות פרטיות (החינוך המוכר שאינו רשמי) בקרב היהודים בכל העשירונים נמוך, ואילו בקרב הערבים שיעורם עולה על 25%. בחלוקה מעמדית תוך מגזרית, התלמידים במסגרות אלו משתייכים לעשירונים המבוססים יותר כאשר כמעט שלושת רבע מההורים בעשירונים השמיני עד העשירי במגזר שולחים את ילדיהם לבתי ספר פרטיים בעוד בעשירונים התחתונים (1-3) שיעור זה הוא אפסי. על פי עורכי הדו"ח, הבחירה של השכבות המבוססות במסגרות הפרטיות מעידה, בין השאר, על אי שביעות רצון ממערכת החינוך הרשמית. גם בקרב מעמד הביניים ההולך גדל במגזר בשני העשורים האחרונים, קיימת עלייה במספר הפונים למסגרות פרטיות והיא צפויה להגביר את אי השוויון בתוך המגזר ולהקשות על יצירת מערכת חינוך ציבורית איכותית ושיווניות בתוכו בשנים הבאות. בגיל הרך תופעה זו אינה ניכרת ובאופן גורף מרבית ההורים שולחים את ילדיהם למסגרות ציבוריות.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מספר בתי ספר בחינוך היסודי הערבי, לפי עשירון טיפוח ומעמד משפטי (גרפיקה: אידאה)

שיעורי הנשירה בקרב בנים במגזר הערבי ממשיכים להיות גבוהים בהרבה מאלו של בנות (12% אל מול 5% בהתאמה), וזאת גם לאחר ירידה משמעותית של 8% בממוצע ב-15 שנים האחרונות. מקרב כלל המגזר, שיעורי הנשירה הגבוהים ביותר נמצאים במגזר הבדואי (9.6%), לאחריו הערבי (8%) ובתחתית הדרוזי (5.8%) ששיעורי הנשירה שלהם כמעט זהים למגזר היהודי.

שיעור נשירת תלמידים לפי מגזר ופיקוח (גרפיקה: אידאה)

פער ניכר קיים בתוך המגזר הערבי בין הדרוזים לשאר המגזרים, כאשר בשנים האחרונות הישגיהם במבחני המיצ"ב ושיעור הזכאות לבגרות עקפו אף את של המגזר היהודי. בשנת 2015 66.3% מתלמיד י"ב במגזר הדרוזי היו זכאים לבגרות, לעומת 62.4% בקרב היהודים. במגזר הערבי לעומת זאת רק חצי מהתלמידים (50.3%) היו זכאים לבגרות ובמגזר הבדואי רק 32.4% , פי שניים פחות מהדרוזים. בשני המגזרים, נמצאו הבדלים גדולים בין הישגי תלמידים ברמה חברתית-כלכלית גבוהה לאלה ברמה הנמוכה. אולם, מציין הדו"ח, מבדיקת הישגיהם של תלמידים מבתי ספר מאותו רקע חברתי-כלכלית עולה כי הפערים בין המגזרים הולכים ומצטמצמים.

נתון מפתיע נוסף מלמד כי בשנת 2017 ציוני התלמידים הערבים בכיתה ה’ במקצוע האנגלית עולים על אלה של היהודים, באופן גורף הכולל את כל העשירונים. באופן כללי הפער במתמטיקה בין תלמידים יהודים וערבים מרקע חברתי-כלכלי נמוך, שבשנת 2008 עמד על 19 נקודות, הצטמצם ב-2017 לנקודה אחת בלבד, ובאנגלית המצב דומה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website