דו”ח המבקר: זמני ההמתנה להשמה במעונות לנוער בסיכון עדיין ארוכים מדי

דו"ח מבקר המדינה בנושא נוער בסיכון חושף כי ישנה רשימת המתנה של כ-200 בני נוער המחכים כבר כחצי שנה ללא שנמצא עבורם מעון היכול לענות על צרכיהם. בזמן זה לא ניתן להם מענה הולם. תכנית שאמורה הייתה להגדיל את המעונות המיועדים לנוער בסיכון מחכה לאישור הממשלה החדשה לכשזו תקום.

עוד עולה מהדו"ח שגם הנערים שהגיעו למעון לא קיבלו את הטיפול לו הם זכאים – הנערים לא מקבלים טיפול פסיכולוגי רציף, אין בנמצא תכניות לקידום מיניות בריאה או התמודדות עם טראומות מיניות, לא הוגדרו יעדים ושיטות טיפול מיטיבות לטיפול בנערים ובבני משפחותיהם ופיקוח נחוץ על הפעלת אמצעי ריסון פיזיים בוטל.

השמה ואיתור

בדו"ח המבקר נכתב כי למשרד הרווחה אין נתונים על מספרם ועל מיקומם של בני הנוער בסיכון גבוה, והפעולות לאיתורם במסגרות הלימודיות, במרחבי היישובים ובמרחב המקוון – לוקות בחסר; אין בידי משרד החינוך מידע מלא על היקף תופעת הנושרים הסמויים, למעט נתונים על התלמידים בסכנת נשירה המשובצים כבר במסגרות חינוך ייעודיות שהוא מפעיל. אחת הסיבות לתופעה – תיאום לקוי בין משרד החינוך למשרד הרווחה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

גם לאחר שבני נוער אותרו, הדרך למציאת פתרון טיפולי עבורם היא ארוכה. מספר בני הנוער הממתינים להשמה במעונות הממשלתיים עדיין גדול, ובשנת 2019 כ-200 בני נוער המתינו להשמה, לעיתים כחצי שנה. הבשורות הטובות: משנת 2008 קטן בכשני שלישים מספר הממתינים, ובשנתיים האחרונות הפנה משרד הרווחה משאבים ותשומת לב ניכרים להגדלת התפוסה במעונות ולהרחבתם. בזמן ההמתנה להשמה אין לבני הנוער מסגרת שהייה מתאימה, ולכן חלקם נותרים ברחוב או במסגרות שאינן מתאימות להם.

ישנם תשעה מעונות ממשלתיים. בכל מעון מועסקים מספר מצומצם של עובדי משרד הרווחה, בהם מנהל המעון. שאר העובדים מועסקים על ידי חברות פרטיות או עמותות שזכו במכרז להפעלת המעון. המעונות האחרים מופעלים באמצעות מיקור חוץ. על פי דוח המבקר, משנת 2017 ועד מועד סיום הביקורת נסגרו 14 מתוך 48 מסגרות חסות הנוער המופעלות במיקור חוץ (29%) – הוסטלים , חלופות מעצר ופנימיות, וזאת מסיבות שונות.

בדוח המבקר נכתב כי באוגוסט 2019 גיבש משרד הרווחה תכנית חומש לפיתוח המעונות הממשלתיים, ומטרתה בין היתר הקמת מעונות ממשלתיים חדשים שיענו על הצרכים ההולכים וגדלים של בני נוער בקצה הרצף. להערכת המשרד עלות התוכנית היא כ-261 מיליוני ש"ח כהוצאה חד-פעמית לשנים 2020 – 2024 . לדברי המשרד בכוונתו להגיש את התוכנית לאישור הממשלה החדשה, כשתתמנה, לצורך קבלת תקציב ייעודי למימושה. התכנית טרם אושרה.

ליקויים בטיפול בבני הנוער במעונות ממשלתיים

בבדיקת המבקר עלה כי משרד הרווחה לא קבע יעדים, מטרות וסדרי עדיפויות לטיפול בבני הנוער במעונות הממשלתיים. הוא גם לא ערך סקר צרכים לבחינת מאפייני בני הנוער והצרכים הטיפוליים שלהם ושל משפחותיהם כדי לגבש את שיטות הטיפול המיטביות בהם. נמצא כי אין בחסות הנוער בכלל, ובמעונות הממשלתיים אשר בהם נמצאים בני נוער בקצה הרצף הטיפולי בפרט, תכנית או הנחיות בכתב לטיפול בפגיעות מיניות ולחינוך מיני.

בבדיקת המבקר עלה כי המעונות לא מספקים לבני הנוער טיפול פסיכולוגי, מלבד אבחון ראשוני ומתן מרשם תרופתי מפסיכיאטר לפי הצורך, וייעוץ פסיכולוגי לגורמי הטיפול במקרים מורכבים. עוד עלה בבדיקת המבקר כי מלבד מתן אפשרות לביקור, פנייה למשפחות בני הנוער השוהים במעון לקבלת אישורים הנדרשים על פי חוק ודיווח מפעם לפעם על הנעשה במעונות בהקשר לילדיהם – לא קבע המשרד הנחיות בדבר טיפול משפחתי בבני הנוער ומשפחותיהם, ואין נוהל אחיד בנושא.

ריסון לא מרוסן

על פי הדוח, בינואר 2019 החליטה מנהלת מנהל תקין לשנות את תפקיד המפקח על המעונות וקבעה כי כלל תפקידי הפיקוח על המעונות יבוצעו על ידי מנהלי המעונות עצמם. בשל איחוד תפקידים זה, מנהל המעון הוא הנותן את ההוראה לשימוש באמצעי ריסון, ועליו גם לפקח על פעולות אלו. הקושי שבהחלטה זו מתעצם נוכח היעדר נהלים והכשרות כנדרש לצוות המעון, לרבות המנהל, בנושא השימוש באמצעי ריסון  פיזיים.

מבדיקת המבקר עולה כי אף שאמצעי הריסון וההחזקה המופעלים כלפי בני הנוער במעונות הממשלתיים של חסות הנוער הם למעשה שימוש בכוח פיזי כלפי קטינים ועלולים להיות פעולה פוגענית, הן ברמה הגופנית והן ברמה הנפשית, אין נוהל עבודה מסודר לגבי השימוש בהם, לרבות הכשרות ופיקוח ראוי כמתחייב.

נמצא כי משהועברו סמכויות הפיקוח למנהלי המעונות הממשלתיים, לא נכתבו ולא הוגשו דוחות פיקוח על התנהלות המעונות הממשלתיים לממונה על המעונות ולמטה חסות הנוער. מצב זה עלול להביא להיווצרותם ולהתמשכותם של ליקויים בתפקוד המעונות ובשירות הניתן לבני הנוער השוהים בהם, כפי שאכן אירע במעון ‘מסילה’ . ראוי כי משרד הרווחה יבחן את מתווה מערך הפיקוח על המעונות הממשלתיים כדי לוודא שהמתכונת החדשה אפקטיבית ועומדת בתקנים המקובלים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website