דוח חדרי המיון: שיפור בזמני המתנה, פחות רופאים בכירים במשמרת

שיפור בזמני המתנה עד למגע ראשון עם אחות, שיפור בזמני המתנה עד החלטת רופא על שחרור או אשפוז, ושיפור בזמן ההמתנה לאשפוז, כך עולה מנתוני משרד הבריאות על התכנית הלאומית לחיזוק חדרי המיון שפורסמו הבוקר (ראשון). יחד עם זאת, עולה מהנתונים כי נרשמה ירידה בנוכחות רופא בכיר בתורנות, וכי למרות פיתוח חלופות, מספר הפונים למחלקות לרפואה דחופה עולה באופן עקבי לאורך השנים בשיעור של כ-2% לשנה.

התכנית הלאומית לחיזוק חדרי המיון (מחלקות לרפואה דחופה- מלר"ד) יצאה לדרך ב-2015. התכנית כוללת תוספות כוח אדם ( אחיות, רופאים, עוזרי רופא, מנהלנים), הכשרות, הצטיידות וכן עידוד שיפור תהליכי התייעלות באמצעות מודל תמרוץ מלר"ד. המודל מודד רכיבים שונים, בהם זמני המתנה ושהייה, איוש כוח אדם, נוכחות רופא בכיר ונושאים נוספים כגון מחשוב, הטמעת תהליכים לטובת שיפור חוויות המטופל ועוד.

נתונים: גב’ ציונה חקלאי, מנהלת אגף המידע, משרד הבריאות.

נתונים: גב’ ציונה חקלאי, מנהלת אגף המידע, משרד הבריאות.

עיקרי הנתונים:

על פי נתוני המשרד, נרשמה עלייה במספר בתי החולים שעמדו ביעד של 15 דקות המתנה למגע ראשון עם צוות מטפל עבור האוכלוסייה הכללית וילדים.  ב-2017 עמדו ביעד זה 14 בתי חולים, ב-2018 עמד המספר על 17 בתי חולים. עוד עולה מהנתונים כי הזמן הממוצע למגע ראשון עם צוות מטפל עמד ב-2018 על 13:50 דקות, ירידה מהזמן הממוצע ב-2017 שעמד על 14:43 דקות.

במדד זמן ההמתנה הממוצע להחלטה על שחרור או אשפוז נרשמה ירידה קלה, מ-3:25 שעות ב-2017 ל-3:22 שעות ב-2018. זמן ההמתנה החציוני עמד ב-2018 על 3:06 שעות, ירידה מ-3:22 ב-2017. שיעור הממתינים לשחרור לפי שעות גם נמצא בירידה בהשוואה לשנת 2017.

ירידה ניכרת נרשמה בזמן ההמתנה הממוצע לאשפוז מרגע החלטת רופא, שעמד ב-2018 על 2:41 שעות, זאת לעומת 2:18 ב-2017.

מקור נתונים: נתוני מודל תמרוץ, משרד הבריאות.

מקור נתונים: נתוני מודל תמרוץ, משרד הבריאות.

כאמור, נרשמה גם ירידה בשיעור הנוכחות של רופא בכיר במשמרת. בכלל בתי החולים עמד שיעור הנוכחות של רופא בכיר על 82% ב-2018, לעומת 83% ב-2017.  במרכזי על נרשמה ירידה משמעותית יותר מ-82% ב-2017 ל-69% ב-2017. יחס אחיות למספר פניות עמד ב-2018 על 1:1,800, עליה של אחוזים בודדים מ-2017.

"המפגש הראשון של האזרחים בבתי החולים הוא בחדר המיון. אנחנו מכירים את הקשיים שעמם מתמודדים הצוותים הרפואיים, והעומסים שחווים המטופלים" אמר סגן שר הבריאות, ח"כ יעקב ליצמן (יהדות התורה), "מתוך כך משרד הבריאות פועל בתוך המקום המאתגר ביותר על מנת להשתפר. נעשתה עבודה יסודית ומעמיקה, ואני בטוח שהתוצאות לצד המשך מימון המערכת לא יאחרו לבוא. אנחנו מכירים את האתגרים ומתמודדים עמם. יש נתונים שמעודדים אותי ויש מקומות שהוריתי על תקצוב ושיפור".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הוסיף כי "טיפול במלר"דים היה אחד הנושאים המרכזיים שאנחנו עוסקים בהם, התחלנו לפני כשלוש שנים בטיפול בנושא. יש לנו דרך ארוכה להשתפר אבל מעודד לראות שיפור במדדים מרכזיים. חדרי המיון לא זרים לאזרחים, והם נקודת המפגש הראשונה והצומת הסואן ביותר של בתי החולים. אנחנו עושים עבודת בדיקה, מקיפה ומעמיקה על מנת לתכלל ולהצביע איפה החזקות ואיפה החולשות שלנו והיכן צריך להשתפר. העבודה של הצוותים הרפואיים היא מדהימה בתנאים קשים מאוד, ולנו חשוב להמשיך ולמדוד את ההשתפרות של כולנו".

ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת רפואה במשרד הבריאות, אמרה כי "אני מברכת את כל הנוגעים בדבר על שיתוף הפעולה החשוב. חדרי המיון הם המוקד ההומה והבוער ביותר של המערכת. נעשתה עבודה יסודית שתוביל לתוצאות חיוביות בהמשך. אנחנו מחויבים לנושא ולתהליך ונמשיך לפעול להמשך שיפור לטובת המערכת כולה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website