דוח עובדי הקבלן עבור הממשלה: הפרות שכר אצל חצי מהעובדים שנבדקו

אצל כמחצית מעובדי קבלני השירות עבור הממשלה, שנבדקו במדגם השנתי של החשב הכללי באוצר – נמצאו הפרות שכר, כך לפי הדו"ח השנתי בדבר זכויות עובדי ספקי שירותים לממשלה, ירידה קלה לעומת השנה שעברה. המשרד הורה להשיב לעובדים 1,267,000 שקלים. לראשונה, מפרסם החשב גם את שמות החברות המפרות, ואת הציונים שניתנו לחברות הקבלן השונות באשר לשמירת זכויות עובדיהן.

בשנת 2017 עלה מספר ההתקשרויות של הממשלה עם קבלני שירותים, מ-285 התקשרויות בשנה אשתקד ל-320. לצד זאת גדל מספר עובדי קבלני השירות מ-14.5 אלף ל-15 אלף. עם זאת, על אף הנתונים המטרידים, חל שיפור מסוים בתחום השמירה על זכויות העובדים – ירידה של כ-7 נקודות האחוז בשיעור העובדים שנמצאו ליקויים בשכרם לעומת מדגם 2016, במסגרתו הושבו לעובדים 1,716,000 מיליון שקלים.

הענף בו נמצאו הליקויים בהיקף הגדול ביותר הוא ענף הניקיון, בו הושבו 631 אלף שקלים לעובדים. בענף השמירה והאבטחה הושבו 475 אלף שקלים לעובדים ובענף ההסעדה 161 אלף שקלים.

44% מההפרות שנמצאו ב-2017, היו בהפרשות לפנסיה ולפיצויים, 22% בגין אי תשלום גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, 13% בגין אי הפרשה לקרן השתלמות, 11% בגין אי תשלום דמי הבראה, חגים ושי לחג ו-10% בגין רכיבי שכר אחרים.

בהתאם לחוק להגברת הפיקוח על חוקי העבודה, שנחקק בעקבות מאבק ההסתדרות ב-2012 למען עובדי הקבלן, מבצע החשב הכללי באוצר מדי שנה בדיקה בשכרם של כ-11% מעובדי קבלני השירות עבור הממשלה. בתום התהליך ניתן לכל קבלן ציון המהווה  40% מאמות המידה לבחירת הצעה במכרזים הממשלתיים בתחומים הרלוונטיים. לראשונה, בעקבות עתירה של עו"ד אלעד מן, עמותת הצלחה ועיתון דה מרקר פורסמו לציבור שמות החברות לצד ציוניהן.

את הציון הנמוך ביותר בענף האבטחה והשמירה, 63.9 מתוך 100, קיבלה חברת ‘בטחון שירותים אבידר בע"מ’. בקרב קבלני הניקיון החברות שקיבלו פחות מ-65 הן: שיאון שמירה אבטחה שירותים וניקיון בע"מ (57), ס.י. מעוז אחזקה ניקיון ושירותים בע"מ (50.7), ברק – גדעון ניהול ואחזקה בע"מ (50.4). שנאב חברה לשמירה נקיון ואחזרה בע"מ (30.7) ודמו עמית מחקר והשקעות בע"מ (23.6). בענף ההסעדה קיבלה חברת ג’נרי שוקו (59.7) וחברת ביטון ערן (37.4) את הציונים הנמוכים ביותר.

הדו"ח לשנת 2017 מציג גם שורה של צעדים אותם יזם אגף החשב הכללי בשנת 2018 לעידוד פניות עובדים למערך הביקורת, ככל שנפגעו זכויותיהם, לרבות הקמת תיבת תלונות אנונימית באתר משרד האוצר, הפעלת מוקד פניות טלפוני לתלונות עובדים, תרגום מודעות להעלאת מודעות העובדים לקיומו של המערך לשש שפות, והשקת קמפיין רדיו לעידוד פניות בשפות אמהרית, ערבית ורוסית.

קבלני השירות בתחומי הניקיון, האבטחה וההסעדה הם חלק קטן בלבד מכלל עובדי הקבלן המועסקים בשירות המדינה. ‘העסקה קבלנית’ היא שם כולל לשורה של תצורות העסקה שתכליתן היא צמצום אחריותו של הגורם הנהנה מפירות העבודה על העובד ותנאי העסקתו. על פי רוב מדובר ב’מודל ההעסקה המשולש’ במסגרתו ישנו העובד, מזמין השירות וחברת הקבלן. על פי ההערכה בישראל מאות אלפי עובדי קבלן בשירות הציבורי, אולם בשל הקושי להגדיר ולתחום את התופעה, אין נתונים רשמיים באשר למספר המדויק.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website