דורשים תגמול לחשמול

וועד עובדי רכבת ישראל הודיע על החרפה נוספת בצעדים הארגוניים על רקע החשש מפגיעה בעובדים במסגרת תהליך חשמול הקרונות. החל ממחר יעצרו העובדים את כל ההדרכות, הקורסים וההכשרות הנוגעים לנושא החשמול.

כל העבודות מכל סוג שעניינן המשך קו החשמול מנתב"ג צפונה לא יבוצעו על ידי עובדי הרכבת. המשמעות היא שעבודות החשמול בקו,  לכיוון ת"א יעצרו. בוועד העובדים הבהירו כי לא תהיה כל פגיעה בקו הקיים בין נתב"ג לירושלים, וכי העיצומים הינם באישור ובגיבוי ההסתדרות.

מוועד העובדים נמסר: "כל הניסיונות שלנו להגיע להבנות בכל הנושאים הפתוחים, כולל נושא החישמול, עלו בתוהו. ההתקדמות של הרכבת לעבר עידן רכבות החשמל היא חשובה ואנחנו כעובדים תומכים ועושים כל מה שצריך על מנת להוציא את הפרוייקט הלאומי הזה לפועל, על כל המשתמע מכך והוכחנו את זה בקו החשמל הקיים. יחד עם זאת לא נוכל לאפשר פגיעה בעובדים, בזכויותיהם, בביטחון התעסוקתי שלהם, במעמדם ובשכרם בשם אותה קידמה כביכול".

סכסוכי עבודה ברכבת קיימים היום בחטיבות הנוסעים, התשתיות, במקצועות הטכנולוגיסטיים ובמערך החשמול, בעיקר בנוגע לחשש מפני פגיעה בקבוצות עובדים מסוימות במסגרת הסבת הרכבות לחשמל מחד – ולהגברת העומס בלא תגמול הולם על קבוצות עובדים אחרות. זאת לצד הטלת אחריות בטיחותית נוספת בלא תגמול או תוספת הכשרה לקבוצות עובדים מסוימות. מזה מספר חודשים שוועד העובדים נוקט צעדים ארגוניים פנימיים במטרה שלא לפגוע בתנועת הנוסעים.  בתחילת השבוע מנע העמסת ויציאת רכבת אמוניה מחיפה לאשדוד ומשם לתחנת צפע בדימונה.

מרכבת ישראל טרם נמסרה תגובה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website