דלק, נובל אנרג’י וישראמקו יידרשו לוותר על זכות הוטו במאגר ‘תמר’

נובל אנרג’י ודלק יאבדו את זכות הוטו שלהם במאגר תמר, מה שיאפשר לו כושר תחרות מוגבר במאגר לוויתן. כך עולה מהודעה וחוות דעת שהוציא היום (ראשון) המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי) מאיר לוין, לאחר עבודה בין משרדית בשיתוף משרדי האוצר, האנרגיה והמשפטים, ורשות התחרות.

על פי הודעה נפרדת, שנמסרה לדלק על ידי הממונה על התחרות עו"ד מיכל הלפרין, נדרשת דלק להסדיר ויתור על זכות הוטו שלה בהסכמי שיווק גז תוך חודש ימים. זאת, כיוון שזכות הוטו שלה עומדת בניגוד להחלטת הממונה על התחרות משנת 2006, אשר העניקה פטור מהסדר כובל לשותפות תמר, אך התנתה את מתן הפטור בכך שדלק וישראמקו לא יוכלו למנוע לבדן קבלת החלטות בתמר. הודעה דומה נמסרה גם לישראמקו.

על  דלק וישראמקו להביא בתוך חודש לתיקון מנגנון קבלת ההחלטות בתמר כך שאף אחת מהן לא תוכל למנוע קבלת החלטות בתמר לבדה, ובלבד שבמהלך החודש האמור הן לא תפעלנה לבדן את זכות הווטו שבה הן מחזיקות.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מנגנון השיווק והמכירה הקיים היום בין שותפות תמר מביא לכך שכל אחת מהשותפות מחזיקה בזכות וטו, שכן מתאפשר לה בפועל למנוע עסקאות מכירה של גז טבעי או לכפות בהן תנאים. זכות הוטו מאפשרת לדלק ונובל, השולטות בפועל במונופול גז בישראל, להקשות על שותפות אחרות במאגר תמר להתחרות במאגר לוויתן.

כך, למשל, הצליחו שתי החברות למנוע משותפות תמר להחזיר לידיהן את חוזה הרכש המשני של חברת החשמל, תמורת הנחה במחיר, לעומת המחיר המבוקש ממאגר לוויתן.

מבנה האחזקות בתמר ולוויתן (גרפיקה: אידאה)

 

הפרעה לתחרות קיימת גם במשא ומתן עם קבוצת החברות שבשליטת משפחת עופר, שם אפשרו דלק ונובל למאגר לוויתן להעניק הטבה בדמות סעיף בחוזה שמותיר לחברות לרכוש גז מוזל מספק אחר, לעומת התנגדות לסעיף דומה במשא ומתן עם מאגר תמר.

מתווה הגז הממשלתי משנת 2015 קבע שדלק מחויבת למכור את אחזקותיה במאגר תמר, ואילו נובל מחויבת להפחית את האחזקות שלה ל25%. כיוון שכך, יש לשתי החברות אינטרס להעדיף את מאגר לויתן, שאחזקותיהן בו גבוהות יותר.

 מדוע דלק נדרשת לוותר תוך חודש ונובל לא ?

לפי הודעת המשרדים, "נובל אמנם הפחיתה את שיעור אחזקותיה בתמר ל-25%, אך כיוון שמכירת אחזקותיה נעשתה לחברת תמר פטרוליום, שנחשבת גורם קשור, המכירה אינה נחשבת כמכירה, כהגדרתה במתווה הגז. לנובל הוקצה במתווה, כאמור, פרק זמן של עד חודש דצמבר 2021 על מנת לעמוד במתווה הגז ולפיכך היא אינה מצויה, נכון להיום, במצב של הפרת מתווה הגז".

כזכור, באפריל הודיעו נציגי הממשלה לשותפות בתמר, כי בטרם יביעו את חוות דעתם הסופית וישקלו צעדים נוספים, הם מאפשרים לצדדים להגיע להסכמות שייתרו את הצורך של המדינה לנקוט עמדה פורמלית.  עד לרגע זה, הצדדים לא הציגו לגורמי הממשלה מתווה המאיין את ההחזקה בזכות הווטו, ולמשרדים דווח כי המגעים בין השותפות בתמר עלו על שרטון. נוכח זאת מצאו גורמי הממשלה לנכון להבהיר את עמדת המדינה ביחס לזכויות הווטו בתמר.

בצד הדברים האלה הבהירה חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), כי השותפות בתמר יכולות להגיע להסדרים של מכירה בנפרד של הגז או להסדרים של קבלת החלטות בשותפות תמר על פי רוב דעות וכי פתרונות אלה, על פניו, יאיינו את זכות הווטו.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website