דלק קידוחים מסכמים שנה: שוקלים להרחיב את צינור הגז מלוויתן

חברת דלק קידוחים פרסמה אתמול (ראשון)  סיכום שנה והודיעה על כוונתה להרחיב את מאגר לוויתן מעבר לקיבולת של 12 BCM בשנה, וכי היא מקציבה 25 מליון דולר לבחינת חלופות ההרחבה. החברה סיימה את 2018 ברווח נקי של 277 מליון דולר והיא מתכוננת להשקעות נוספות.

"לאור ההערכה כי הצרכים המסחריים (הן בשוק המקומי והן בשוקי יעד נוספים) יצדיקו בקרוב הרחבת קיבולת ההפקה בלוויתן מעבר לזו של שלב 1א’ הנבנית כיום, אישרו לאחרונה שותפי לוויתן תקציב בסך של 25 מיליון דולר לבחינת חלופות להרחבת הפרויקט", כך נמסר מחברת "דלק קידוחים". החברה הודיעה כי מאז קבלת החלטת ההשקעה הסופית (FID) לפיתוח שלב א’ במאגר בפברואר 2017, הושלמו כ-80% מעבודות הפיתוח והושקעו בפרוייקט בפועל כ- 2.48 מיליארד דולר, מתוך תקציב כולל של 3.75 מיליארד דולר.

בסוף 2019 אמור להתחיל מאגר לוויתן להזרים גז בקיבולת מקסימלית של 12 BCM בשנה. בחברה בוחנים קידוח בארות הפקה נוספות עם צינור שלישי בין המאגר לאסדת הטיפול, מול חוף דור, שיכול להספיק לקיבולת של 16 BCM בשנה ומציינים כי שלב זה עשוי להיות "מהיר ויעיל מאוד מהבחינה הכלכלית". בכפוף ליישום חלופה זו, בדלק בוחנים הגדלה ל24 BCM, מעל היעד של 21BCM, שהוצג כיעד שלב ב’ בתכנית הפיתוח המקורית.

עלייה בביקושים לגז טבעי

התכניות להרחיב את הפיתוח מוסברות בצמיחת הביקושים לגז טבעי בישראל ובאזור: "כלל צריכת הגז הטבעי במשק הישראלי בשנת 2018 עמדה על כ- BCM 11 לעומת כ- BCM 10.4 בשנת 2017 – עלייה של כ-5.5%. ההערכה היא כי הביקוש בשוק המקומי ימשיך לצמוח גם בשנים הבאות, בין היתר לאור התקדמות בנייתם של פרויקטים מבוססי גז טבעי (דוגמת תחנות כח ותחנות דלק מבוססות גז טבעי דחוס),  המעבר ההדרגתי לתחבורה מבוססת גז טבעי, והמשך מדיניות הפחתת השימוש בפחם ומזוט", לשון ההודעה.

בשנה הבאה ינוכה מהרווחים "היטל רווחי יתר"

רווחי דלק קידוחים ל-2018 עמדו על כ-277 מיליון דולר, לעומת כ-250 מיליון דולר אשתקד, וזאת בנטרול רווח של כ- 567 מיליון דולר שנרשם אשתקד בגין מכירת 9.25% מאחזקות השותפות במאגר תמר ל"תמר פטרוליום" – עלייה של  כ-10%. בניכוי תמלוגים למדינה, רשמה השותפות הכנסות של כ-367 מיליון דולר בשנת 2018, לעומת הכנסות, בניכוי תמלוגים, של כ-421.7 מיליון דולר ב- 2017, כאשר הפער נובע מצמצום אחזקותיה של דלק קידוחים במאגר תמר, בהמשך להשלמת המכירה ל"תמר פטרוליום". בחברה מזכירים כי לפי תחשיביה בשנה הבאה החברה תשלם "מס רווחי יתר" בגין הכנסותיה ממאגר תמר. היטל הזה אמור להעביר למדינה נתח הולך וגדל מרווחי המאגר, עד לסך של 55% לכל היותר. בהתחשב בכך שהמדינה היא מקבלת את מירב התשלומים בסוף חיי המאגר, ייתכן שהסך הכולל ירד מתחת ל50%, המורכב מתמלוגים של כ12% מההכנסות, מס הכנס ומס רווחי יתר.

ייצוא למצרים ממאגר תמר יתחיל בחודשים הקרובים

עוד הודיעה דלק כי במהלך ספטמבר 2018 חתמו השותפות ונובל על הסכם EMG, המאפשר שימוש בצנרת הולכה ימית מאשקלון לאל עריש, לצורך הזרמת הגז מהמאגרים הישראליים למצרים במסגרת יישום הסכמי דולפינוס. לצורך השמשתו של הצינור בוצעו בדיקות חיצוניות של צינור EMG, באמצעות רובוט תת ימי (ROV), שלא העלו ממצאים חריגים, ובימים אלו פועלת נובל להשלמת בדיקת הנאותות ההנדסית של הצינור. הזרמת הגז דרך צינור EMG למצרים, ראשית ממאגר תמר ובהמשך גם ממאגר לוויתן, צפויה להתחיל כמתוכנן במהלך שלושת החודשים הקרובים ( Q2 2019 ).

צינור של דלק קידוחים (קרדיט: יח"צ)

במועד הצפוי לתחילת אספקת הגז המסחרית ממאגר לוויתן (4Q 2019), ניתן יהיה להזרים דרך תשתית מערכת ההולכה הקיימת של נתג"ז לצינור EMG גז טבעי בכמות של כ- 4 עד 4.5 BCM בשנה. בנוסף, ניתן יהיה להזרים גז טבעי מישראל למצרים דרך ירדן (תוך שימוש בצינור הפן ערבי), וזאת באמצעות הצינור הצפוני של נתג"ז, בכמות נוספת של 2 עד 2.5 BCM בשנה.

הכמות הכוללת אותה ניתן יהיה להזרים בצינור EMG ובתשתית הקיימת, ללא השקעה נוספת בתשתית חדשה, עומדת על כ- 6 עד 7 BCM בשנה.

אפשרויות היצוא של דלק קידוחים

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "אנו בעיצומו של מימוש הערך הטמון בלוויתן. מקסום המכירות בתכנית הפיתוח הנוכחית והפוטנציאל בהרחבת הקיבולת, לצד האפשרות לביצוע קידוח למטרות נפט בחזקת לוויתן, מאפשר לנו להציג למשקיעים תזרים עתידי מבוסס הסכמים, לצד פוטנציאל לתוספת ערך משמעותית.  נמשיך להיות הקטר של משק האנרגיה הישראלי ולפעול במרץ לקראת הזרמת גז למצרים ברבעון הקרוב"

יוסי גבורה, משנה למנכ"ל דלק קידוחים: "תזרים המזומנים המשמעותי שהניב פרויקט תמר השנה מאפשר לנו לעמוד בתכנית ההשקעות בלוויתן ובצינור EMG, ולקדם פוטנציאל להשקעות נוספות. לאחר תחילת ההפקה מפרויקט לווייתן ברבעון הרביעי השנה, נבחן חלופות לפירעון ההלוואה הבנקאית, ובהן גיוס אג״ח המבוסס על התזרים העתידי מהפרויקט, אשר עשוי אף לשמש לחלוקות רווחים למשקיעים ולהמשך פיתוח נכסי השותפות".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website