דמעות שמחה

ראיתי את העצב שלך

נמהל בלבן של העיניים

ונהיה דליל יותר.

אחר כך ראיתי

את דמעות השמחה

גשמי ברכה

בגומות החן שלך,

אחר כך הריסים שלי

עלו וירדו

מחאו לך כפיים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website