דצמבר: שיא לקיחת משכנתאות מאז יוני 2015

היקף המשכנתאות שנלקחו בדצמבר 2018 הוא הגבוה ביותר ב-3.5 השנים האחרונות, כך עולה מדו"ח המשכנתאות של בנק ישראל שפורסם היום (ראשון). בחודש דצמבר היקף ההלוואות שניתנו עמד על 5.8 מיליארד, ומספרם עמד על 8,373 הלוואות.

היקף המשכנתאות שנלקחו שלא למטרות דיור (הלוואות גדולות בהן הבית הוא בטוחה) הוא הגבוה ביותר מזה שנה. מתוכם, מספר המשכנתאות בריבית משתנה נמצאת גם היא בעלייה קלה.

בעקבות עליית הריבית האחרונה, והעליות הצפויות בעתיד הקרוב, המשכנתאות בריבית משתנה עתידות להתייקר בקרוב. משכנתאות בריבית משתנה מחושבות לעיתים קרובות כתוספת לריבית שקובע בנק ישראל, ולכן עליית הריבית עלולה לפגוע במי שהוציא משכנתא בריבית משתנה. בשנה האחרונה חלה עלייה במספר המשכנתאות צמודות המדד שניתנו בריבית משתנה, מ-760 בדצמבר 2017 ל-1,185 בדצמבר שעבר.

גם מספר הלווים שנמצאים בפיגור של שלושה חודשים בתשלומים על המשכנתא נמצא בעלייה קלה בשנה האחרונה. לעומת 2,235 בדצמבר 2017, בדצמבר האחרון עמד המספר על 2,529. עלייה קלה נרשמה גם במספר המשכנתאות שלא לצרכי דיור בהן קיים פיגור של שלושה חודשים.

לפי הלמ"ס, החל מחודש מרץ 2018 מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-2.2% בממוצע לחודש, מכ-1,720 דירות לכ-2,100 דירות בחודש נובמבר. זאת, לאחר שבין יוני 2015 לפברואר 2018, מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-1.4% בממוצע לחודש, מכ-2,780 דירות לכ-1,720 דירות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website