האוצר מציע מתווה חדש לחילוץ אלעל: הנפקת מניות לציבור והלוואה מוקטנת

משרד האוצר שלח לאל על הצעה חדשה למתווה חילוץ, על פיה, אל-על תגייס הון בהנפקת מניות בשווי 150 מליון דולר, לצד לקיחת הלוואה בנקאית בערבות מדינה של 250 מליון דולר.

המדינה מתחייבת לרכוש את המניות שיונפקו במידה והציבור לא ייענה להצעה. מאחר וההנפקה עולה על שווי החברה הנוכחי שמוערך בכ 90 מיליון דולר,  אל על עשויה להפוך לחברה הנשלטת ע"י ממשלת ישראל. ההלוואה תינתן בערבות מדינה של עד 75%.

ההצעה מלווה בתנאי התייעלות נוקשים, הכוללים הפחתת הוצאות דרמטית, של כ-50 מליון דולר בשנה מעבר למה שהציעה אל-על עד כה, כלומר, כ350 מליון דולר בשנה. המשמעות של דרישה זו היא צמצום צי המטוסים, צמצום היקף הפעילות ופיטורי המוני עובדים מהחברה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנוסף, המתווה כולל התניות פיננסיות של הסדר עם המלווים ומחכירי המטוסים לחברה לדחיית תשלומים צפויים בהיקף של 100 מליון דולר בשנתיים הקרובות לשנת 2026 ואילך.

היענות להצעה תחייב את החברה להימנע מחלוקת דיבידנדים, הפחתת שכר לדירקטורים ומגבלות אחרות, עד אשר אל על תשיב את ההלוואה בערבות המדינה. גם הטבת הטיסות חינם או טיסות מוזלות לעובדים ובני משפחותיהם תבוטל.

על ההצעה שנשלחה להנהלת החברה חתום שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר. אל על הודיעה היום בצהריים לבורסה על שליחת המתווה החדש.

במתווה הקודם, הציעה המדינה הלוואה של 400 מליון דולר בערבות מדינה, תוך שבעלי השליטה באל על – חברת כנפיים, נדרשו להזרים לחברה 100 מליון דולר, כמו גם הגעה להסכמות עם ועדי העובדים לגבי פיטורי צמצום. מאחר שהסכמות כאלו לא הושגו, מציעה כעת המדינה מתווה נוסף.

במידה והמדינה תגיע למעמד של שליטה בחברה, המניות יופקדו בידי נאמן, בשאיפה שהמדינה תוכל למכור את אל על תוך מספר שנים בחזרה לגורם פרטי, לאחר ייצוב מצבה.

במידה ואל על לא תגיע למתווה סיוע מוסכם, היא צפויה להגיע להקפאת הליכים, החרמת מטוסים ופיטורים מסיביים של חלק גדול מ-6,000 עובדי החברה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website