האם ועדת ההיתרים חשפה את הקשר של ראש הממשלה ל”תיק 3000″?

ועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה שדחתה את בקשתו של ראש הממשלה נתניהו לקבל מימון הגנה משפטית מידי בן-דודו, איש העסקים נתן מיליקובסקי, חושפת את עומק הקשרים העסקיים בין השניים. עוד עולה כי לאורך הקריירה הפוליטית שלו, פנה נתניהו שמונה פעמים בבקשות לקבלת מימון מוועדת ההיתרים.

ועדת ההיתרים דחתה היום (ראשון) את בקשתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לגייס מימון עבור הגנתו המשפטית מתורמים בסכום של 2 מיליון דולר. עוד קבעה הוועדה כי את סכום הכסף אותו גייס כבר נתניהו לפני שקיבל לכך אישור מהוועדה, בגובה 300 אלף דולר, עליו להחזיר למיליקובסקי.

קשה להעלות על הדעת מחשבה לפיה ניתן לקבל כספים בהיקף של מעל מיליון שקל בלי לעבור שלבים ומדרגות מכל המפורטים לעיל. ראש הממשלה איננו ‘טירון’ בתפקידי שר וסגן שר

תשובת הוועדה לנתניהו אורכת רק 12 עמודים, אך חושפת מידע חדש אודות הקשרים בין נתניהו למיליקובסקי, איש העסקים המיליארדר ובן דודו של נתניהו. לטענת נתניהו, לא היה כל צורך לבקש את אישור ועדת ההיתרים לשם גיוס תרומות ממיליקובסקי, שכן השניים בני דודים. החלטת ועדת ההיתרים דוחה טענה זו וקובעת כי "מיליקובסקי, שהוא אמנם קרוב משפחה, הוא בעל אינטרס כלכלי מסוים בחברת הייטק בתחום הרפואה בארץ. מהחלטה קודמת של הוועדה (2009) עולה כי לראש הממשלה היו בשנת 2009 החזקות בשותפות שיתר המחזיקים בה הם מר מיליקובסקי ובני משפחתו המיידים, וכי שותפות זו החזיקה בחלקים ניכרים מתאגיד תעשייתי העוסק בתוספי פלדה".

אחת מהחברות שבהן פעל מיליקובסקי שימשה בעבר כספקית של חברת טיסקנרופ, העומדת במרכז פרשת הצוללות, הידועה גם בכינוייה "תיק 3000", בה נתניהו לא נחקר על-ידי המשטרה כחשוד. חברת טיסנקרופ הינה אחת מלקוחותיה של החברה בה מיליקובסקי הינו בעל מניות. בנוסף, מיליקובסקי נמנה על לקוחותיו של עו"ד דוד שמרון, החשוד בתיווך לשוחד בפרשת הצוללות. כזכור, עו"ד שמרון הוא קרוב משפחתו של נתניהו, ובעצם גם של מיליקובסקי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו (יונתן זינדל/פלאש90)

עוד נחשף במכתב התשובה של ועדת ההיתרים כי בעבר כבר אישרה הוועדה לנתניהו ללוות כסף ממיליקובסקי: "באותו עניין הלווה מר מיליקובסקי למבקש כספים, באישור הוועדה, כדי שיוכל לעמוד בחוב מס שהוטל עליו בגין רווחי התאגיד, בשל החזקות אלה. ההלוואה אמורה הייתה להיפרע מחלקו ברווחי התאגיד. נמצא כי בין השניים יש או לפחות היו גם יחסים עסקיים, מעבר לקרבה משפחתית גרידא".

בבקשה הקודמת, ביקש נתניהו לקבל הלוואה ממיליקובסקי, "לכיסוי חוב למס הכנסה, שנוצר עקב החזקותיו (בשותפות עם מר מיליקובסקי ובני משפחתו) בתאגיד תעשייתי, העוסק בתוספי פלדה, וקיבל לכך היתר אישי (החלטת הוועדה מ-2009)".

חברי הוועדה ציינו את הפעם הקודמת בה נתניהו ביקש ללוות כספים ממיליקובסקי, על מנת לבקר את טענתו לפיה הוא "לא ידע" כי עליו לבקש אישור מהוועדה לשם קבלת מימון מבן דודו וכתבו כי "מהחלטות אלה עולה, כי המבקש היה מודע לחובה לקבל היתר אישי של הוועדה לקבלת כספי תרומה בכלל, וכן היה מודע לחובה לקבל היתר בנוגע לקבלת כספים מבן משפחה (שהרי אם יש צורך לקבל היתר הוועדה לקבלת הלוואה מבן משפחה אזי יש צורך לקבל היתר הוועדה לתרומה מאותו בן משפחה, בבחינת קל וחומר)".

נתון נוסף העולה מתשובת הוועדה הינו כי נתניהו פנה לא פחות משמונה פעמים לוועדת ההיתרים מאז כניסתו לחיים הפוליטיים. "החל משנת 1990 הובאו ענייניו בפני הוועדה למתן היתרים לפי הכללים. נמצא כי שמונה פעמים בא בפני ועדה זו וביקש לקבל היתרים בעניינים שונים. בחלק מהמקרים קיבל היתר ובאחרים נדחתה בקשתו, לרבות בעניין שלפנינו".

מהחלטות אלה עולה, כי המבקש היה מודע לחובה לקבל היתר אישי של הוועדה לקבלת כספי תרומה בכלל, וכן היה מודע לחובה לקבל היתר בנוגע לקבלת כספים מבן משפחה

אחת הבקשות הקודמות של נתניהו שנזכרה בתשובה הינה מתקופת כהונתו כשר אוצר, בשנת 2003. אז, ביקש נתניהו לקבל תרומות מחמישה תורמים. לדברי הוועדה, "בהיותו שר האוצר… הבקשה נגעה לכיסוי חובות שנוצרו בתקופה בה פרש המבקש מהכנסת, לא היה חבר כנסת ולא כיהן בתפקיד רשמי כל שהוא. לפי המפורט בהחלטה, החובות נוצרו עקב עיסוקו של המבקש טרם נבחר לתפקידו כשר, לקידומו הפוליטי ולקידום ענייניו האישיים. הבקשה נדחתה תוך שהוועדה חוזרת על הכלל ולפיו אין לתת לשר היתר אישי לקבל תרומות".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו. ארכיון (צילום: אריאל ג’רוזולימסקי / POOL / פלאש 90).

כאמור, הוועדה דחתה את בקשתו של נתניהו לגיוס התרומות הנוכחי, תוך ביקורת כבדה על התנהלותו. בקשת גיוס התרומות להגנתו המשפטית כבר נדחתה על-ידי הוועדה לפני מספר שבועות, אז אמרה הוועדה כי "נדרשות נסיבות אישיות ייחודיות וכבדות משקל ביותר כדי לחרוג מכך. נסיבות כאלה כלל לא הוצגו בפני הוועדה. מימון הוצאות משפט הנובעות מחקירה פלילית, הכוללת חשש למעשים פליליים בקשר עם בעלי הון שונים, לא ראוי שייעשה בידי בעלי הון". עוד נכתב כי "מימון כזה עלול לפגוע באמון הציבור בשלטון בהקשר של טוהר המידות. מתן היתר אישי לאי-קיום הכללים בנסיבות העניין אינו מוצדק ואינו ראוי מבחינה ציבורית".

טעות של טירון

היום, ביקרה הוועדה את העובדה כי נתניהו כבר גייס סכום של 300 אלף דולר ממיליקובסקי מבלי לקבל לכך את אישור הוועדה, ואמרה כי "נמצא, כי בטרם פנה המבקש ליועץ המשפטי לממשלה ובטרם פנו באי כוחו לראשונה לוועדה זו לאפשר להם לקבל תרומות, כבר התקבלו תרומות בהיקף של כמיליון שקל. בהקשר לך, המבקש עצמו ובאי כוחו מילאו פיהם מים ולא הביאו עובדה משמעותית זו לידיעת הגורמים המוסמכים הדנים בעניין". עוד נאמר על כך כי "קשה להעלות על הדעת מחשבה לפיה ניתן לקבל כספים בהיקף של מעל מיליון שקל בלי לעבור שלבים ומדרגות מכל המפורטים לעיל. ראש הממשלה איננו ‘טירון’ בתפקידי שר וסגן שר".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website