האם חובה לעבוד בערב פסח, ומי זכאי לשי לחג: שאלות ותשובות על זכויות עובדים בפסח

שי לחג הפסח (צילום אילוסטרציה: Sutterstock(

חג הפסח המתקרב מעלה שאלות רבות על זכויות העובדים, משי לחג ועד חופשות. בדומה לסוכות, חג הפסח מורכב משני ימי חג: חג הפסח, וחג שביעי של פסח. היום שלפני כל אחד מהם הוא ערב חג. התקופה שבין שני חגים אלו נקראת חול המועד, וההתייחסות אליה היא שונה. אלו הדברים המרכזיים שכדאי לדעת.

האם חובה על העובד לעבוד בערב החג, וכמה שעות?

לפי הוראות הדין, ערב החג הוא יום עבודה מקוצר העומד על 7 שעות, בתשלום רגיל. בהסכמים רבים הוסכם על יום עבודה מקוצר יותר, והעמדתו על 5 או 6 שעות. ככל שאין הסכם ספציפי, קיצור ערב החג מעבר לקבוע בדין נתון לשיקול דעת המעסיק.

יש לשים לב שעל פי הוראות חוק חופשה שנתית, עובד זכאי לבחור שיום אחד מבין ימי החופשה המוקצים לו יהיה באחד מן המועדים הקבועים בחוק, בהם ערב חג הפסח, ובלבד שהודיע למעסיק לפחות 30 יום מראש כי הוא רוצה לנצל את יום הבחירה במועד זה. במקרה כזה ייחשב יום החופשה כיום מלא, והעובד יהיה זכאי לשכר רגיל בגין אותו היום.

האם אני חייב לעבוד בחג?

על פי הוראות החוק, עובד רשאי לסרב לעבוד בחג, אלא אם מדובר במקום עבודה המנוי בחוק (למשל בתי חולים, מפעלים חיוניים, בתי מלון ועוד).

אם עבדתי בחג, מה השכר שאני זכאי לו?

ככל שעובד הסכים לעבוד בחג, הוא יהיה זכאי לתוספת שכר עבור עבודתו בחג, בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.

לכמה שכר אהיה זכאי אם לא עבדתי בחג?

  • עובד חודשי זכאי יהיה לקבל את שכרו הרגיל, גם אם שהה בחופשה במהלך החג.
  • עובד ששכרו נקבע על בסיס שעתי או יומי יהיה זכאי לתשלום ‘דמי חג’ (שכר הבסיס ללא תוספות כמו נסיעות וכדומה) בימים בהם לא שובץ לעבודה בחג, אם הועסק במקום העבודה למעלה מ-3 חודשים, ובתנאי שלא נעדר בערב החג ויום לאחר החג, או שנעדר בהסכמת המעסיק. אם העובד לא שובץ לעבודה יום לפני החג ולאחריו, יהיה אותו עובד זכאי לדמי החג.
  • עובד שעתי/יומי שמועסק רק בחלק מימי השבוע יהיה זכאי לדמי החג רק אם יום החג "נופל" על יום עבודתו הרגיל.

האם מותר לכפות על העובד לעבוד בחול המועד?

החוק אינו קובע התייחסות מיוחדת לימי חול המועד, ואלו נחשבים ימי עבודה רגילים מבחינת שעות העבודה ושכר העבודה, למעט אם מדובר במקום עבודה המוסדר בהסכם קיבוצי או אישי הקובע אחרת. ככל שהשתרש נוהג להעסקה בהיקף מצומצם יותר בימים אלו, יכולים העובדים לטעון כי המעסיק מחויב להמשיך ולנהוג באותו אופן.

האם מותר לכפות על העובדים לצאת לחופשה מרוכזת?

בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, תאריך תחילת החופשה נקבע 14 ימים מראש, כאשר בהתאם לאמור, יכול גם מעסיק להודיע מבעוד מועד על יציאה לחופשה מרוכזת. עם זאת, ככל שלעובד אין מספיק ימי חופשה צבורים, לא ניתן לחייבו לנצל חופשה תוך הפחתת שכר או על חשבון חופשה עתידית.

הילדים בחופש, והמעסיק לא מאשר לי לצאת לחופשה. האם זה חוקי?

ככלל, מועד החופשה נקבע בתיאום עם המעסיק ובהתאם לצרכי מקום העבודה. עם זאת, גם נושא זה ייבחן בהתאם למידת תום הלב של המעסיק. ככל שהסירוב הוא ענייני, ונובע מצרכי מקום העבודה, או כאשר לעובד אין צבירה מספקת של חופש, יידרש העובד לעבוד. ככל שהטעמים לסירוב המעסיק לאשר חופשה אינם ענייניים, עשויה לעמוד לעובד טענה כלפי המעסיק. בהינתן שאנו עוסקים ביחסי עבודה שאמורים להיות מתמשכים, מוצע תמיד לצדדים, העובד והמעסיק, להגיע לסיכום המקובל על שניהם.

האם המעסיק מחויב לתת לי שי לחג?

אין חובה בדין לתת שי לחג, אולם חלק מההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה קובעים חובה לתת שי לחג. לדוגמה, עובדים בענף השמירה והאבטחה ובענף הניקיון זכאים לשי לחג.
יש לשים לב שמתנה לחג נחשבת רכיב שכר המחויב במס הכנסה, ועל המעסיק לזקוף את שווי ההטבה בתלוש השכר של העובד, בין אם ניתנה מתנה, תוספת כספית או תווי מתנה.

עו"ד רעות שגיב גרטלר היא מומחית לדיני עבודה, שותפה מייסדת במשרד דרור גל – רעות שגיב עורכי דין המתמחה בנושאי עבודה ומשמעת.

למען הסר ספק, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, ויש לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו.

דבר היום
כל בוקר אצלך במייל

הרשמה

על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר

תגיות:

Leave a Reply

Name *
Email *
Website