הגיע זמן בג”צ

הערב הודיע היועץ המשפטי מנדלבליט על הגשת כתבי אישום לבנימין נתניהו. בפרשה 4000 מואשם בנימין נתניהו בשוחד ובפרשות 1000 ו 2000 הוא מואשם במרמה והפרת אמונים.

עתה עומדת בפני הציבור השאלה האם ראוי לו לראש הממשלה שימשיך בכהונתו עד לאחר השימוע, או שיש לדרוש את התפטרותו מתפקיד ראש הממשלה לאלתר.
שאלה זו אינה פשוטה כלל ועיקר. אין חוק הקובע שראש ממשלה הנאשם בפלילים חייב להתפטר, החוק כתוב לנושא שר בממשלה בלבד. בנוסף, אין גם חוק הקובע מה דינו של כתב אישום בכפוף לשימוע.
הטענה הקובעת שראש הממשלה יכול להמשיך בתפקידו עד לגמר השימוע נכתבה ע"י עושי דברו של ראש הממשלה, עפ"י האינטרס המשפטי שלו, ואין להתייחס אליה כהלכה פסוקה. אין לי השכלה משפטית, לפי המעט שהצלחתי ללקט מהעיתונות הגעתי למסקנה שטענה זו מעלה תמיהות רבות. להבנתי מי שנאשם בפלילים רשאי לבקש שימוע בתוך 30 יום מהגשת כתב האישום. לאחר קיום השימוע יתוקן כתב האישום או לא והנאשם שהועמד לדין יורשע או יצא זכאי. שר שהוגש נגדו כתב אישום עשוי לצאת זכאי, ולמרות זאת חייב להתפטר. באותה המידה מי שביקש וקיבל שימוע, יתכן שיבוטל כתב אשמתו, למרות זאת להבנתי הוא עדיין בחזקת נאשם וחייב להתפטר. החוק לא קובע מה דינו של מי שמועמד לדין בכפוף לשימוע, ובכך להבנתי קובע שאין הבדל בין נאשם בשימוע למי שאינו כזה.
אשר לטענה שהחוק תקף לשר בממשלה ולא לראש הממשלה, ברצוני להזכיר שראש הממשלה הוא שר ולכן לדעתי החוק הדורש את התפטרות שר לאחר שהואשם בפלילים תקף גם לגבי ראש הממשלה.
טענתו של נתניהו ש"אין כלום כי לא היה כלום" אינה עומדת עוד במבחן המציאות. חקירת התיקים התארכה כשנתיים בגלל מוראו של מנדלבליט ומוראם של היועצים המשפטיים לממשלה מהמערכת הפוליטית, ומהטענה שהם הדיחו ראש ממשלה מכהן על לא עוול בכפו. בכל מקרה שבו היה חשש כי החשוד לא ימצא אשם, בחרו היועצים לסגור תיקים. הוגשו רק תיקים שבהם היועץ המשפטי שהיה משוכנע באפשרות ההרשעה בדין.
בשנת 1999 בפרשת עמדי/המתנות בחר היועץ רובינשטיין לא להעמיד את בנימין ושרה נתניהו לדין בגלל חולשת ראיות, ונתניהו הכריז כתוצאה מכך ש"לא היה כלום". גם בפרשת המעונות בה מואשמת שרה נתניהו בלקיחה לכיסה של כ 400 אלף ש"ח, נסגרו במהלך הגשת כתב האישום שניים מהתיקים הנחקרים אף שהיה בהם חומר רב. גם הערב בחר היועץ המשפטי להגיש כתבי אישום קלים יותר מהמלצות הפרקליטות.
בחירת היועץ להגיש כתב אישום בתיקים מוכיחה שאין ספק בליבו של מנדלבליט שנעברו עבירות, ושניתן להוכיח זאת בבית המשפט. כבר התייחסתי למעלה לטענה כי יש להמתין לסוף השימוע. לדעתי זו טענה יפה לכלי התקשורת בהם יש משקל ל fake news בלבד. יש לבחון החלטה זו בבית המשפט ולא לקבל קביעה זו כפשוטה.
יש לזכור שהיועץ החליט על הגשת שלושה כתבי אישום לבנימין נתניהו. הסיכוי שכל כתבי האישום יבוטלו בשימוע וראש הממשלה יצא בלא כלום לא סביר, ולכן על ראש הממשלה להתפטר לאלתר.

ראש הממשלה יטען כמובן לחפותו ולשוויון בפני החוק. קרי, הוא זכאי עד שיוכח אחרת ולכן זכאי להמשיך לכהן כראש ממשלה. אלא שדווקא שוויון זה בפני החוק מגדיר את הצורך בהתפטרות ראש הממשלה. אף מנכ"ל חברה ציבורית גדולה במשק לא היה ממשיך בתפקידו אפילו לא יום אחד, אם היו מוגשים נגדו כתבי אישום בחשד לפלילים, וכך צריך להיות הדין גם במקרהו של נתניהו. השארת בנימין נתניהו בתפקידו לאחר הגשת כתבי האישום, תפתח תיבת פנדורה מלאה בדרישות לשוויון בפני החוק בתנאי נתניהו. אין לדעת לאן יובילו דרישות אלו.

ברור לגמרי שראש הממשלה ימנע מקבלת דרישת ההתפטרות, ולכן יש לפנות לבג"ץ בדרישה להשעות את ראש הממשלה עד שימצה מהלכיו המשפטיים ויוכל לחזור לפוליטיקה נקי .

Leave a Reply

Name *
Email *
Website