הדרך לגהינום רצופה כוונות

ראש הממשלה
מחזיק בתיקי אלפים
ובנוסף הוא מוטרד
מהגרעין באירן
ומכחול לבן.

מכאן הוא הגיע לתובנה
כי לא נותר לו זמן
לנהל מדינה.
לכן בשקט והס
בצוק העיתים
הוא שלף אס,
את פוטין  פיטר
החליף פרקליטים
ואת האחריות הוא ביזר
בין ידידים
ולא נשאר חייב לאף אחד.

תיק אחד
הוא תפר
לאיתמר בן גביר.
את תיק החינוך
הוא לא ספר
לכן הוא העביר
לברוך מרזל
ובא לציון גועל.

ככה עובדים עלינו
בארץ ישראל השלמה:

קודם בונים חומה
של גוש ימין
רב "עוצמה",
ובמקביל עוברים
בעיתוי הנכון
את אחוז החסימה
של הדמוקרטיה היחידה
במזרח התיכון.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website