ההכרה בריבונות ישראל בגולן היא ראשית הסוף של הסכמי סייקס פיקו

להכרה האמריקנית בריבונות של ישראל על הגולן יש משמעויות חשובות מעבר ליחסי ארה"ב ישראל. זאת למעשה ההכרה הראשונה בגבולות החדשים שאחרי הסכמי סייקס פיקו אשר קבעו את הגבולות הנוכחיים של הלבנט: פלשתינה, ירדן, סוריה ולבנון, ובמידה רבה את הגבולות הדרומיים של תורכיה.

פירוש הדבר שההכרה הזאת מציינת את ראשית חלוקתה של סוריה למדינות חדשות אשר יחליפו את המדינה הריכוזית הטוטליטרית שמרכזה בדמשק, במדינות בעלות הומוגניות עדתית ודתית אשר דמשק לא תשלוט בהן יותר.

מכאן, יש לשים לב מי יצא חוצץ נגד הצעד האמריקני ומי שתק – שתיקה כהודאה. קודם כל אירופה. משטר סייקס פיקו קשור באירופה, וסיומו מסמל את סיום השפעתן של מעצמות אירופה במזרח התיכון. לפיכך, הקולות הרמים נגד ההחלטה האמריקנית מגיעים מכיוונה של אירופה.

מדינות ערב הסוניות הסתפקו בגינויים מפוהקים, שכמוהם כהסכמה. ומדוע שמדינות ערב יסכימו לכך? מכיוון שהיצירה בעלת המשמעות הרבה ביותר של ההסכמים הייתה הקמת מדינת סוריה הרודנית, מטפחת הטרור, בעלת השאיפות האימפריאליסטיות שאיימה על כל שכנותיה, ואשר הכניסה את איראן ככוח מאיים על הערבים לתוך הלבנט. סעודיה וירדן רק ישמחו אם האויב המסוכן מצפון יתפרק ויקומו מדינות חדשות שוחרות שלום על חורבותיו.

ומדוע שמדינות על בסיס עדתי יהיו עדיפות על מדינות סוריה הגדולה? מכיוון שגם מדינת סוריה "הערבית" בנויה על העדה העלווית שהיא מיעוט קטן, ועל מנת לשלוט על העדות האחרות היא חייבת לטפח את האידיאולוגיות הפן ערביות הרדיקליות. מדינות על בסיס עדות לא יצטרכו להוכיח כלום, וכל תפקידן יהיה לתת מענה לצורכי העדה בתוך גבולותיה. סוריה רגועה ומפורקת עדיפה לסעודיה לירדן ולמפרץ מסוריה אלימה, רודנית תומכת טרור שהייתה גורם לאי יציבות כרונית בכל הלבנט.

הגורם הסוני היחיד שהביע התנגדות נחרצת להכרה האמריקנית בגולן הישראלי היו הפלסטינים, מכיוון שהם מבינים שביטול משטר סייקס פיקו, אשר קבע את גבולות פלשתינה המנדטורית ישמיט מהם את יסוד "הלגיטימיות הבינלאומית", שהיא הבסיס להקמת מדינה פלסטינית, והסדר החדש, "הפאקס אמריקנה" ידלג על הפלסטינים.

**

הבלוג של פנחס ענברי
על הספר שומר השאול

Leave a Reply

Name *
Email *
Website