ההסכם פוצץ: חילופי האשמות חמורים בין הביטוח הלאומי לאוצר

לאחר שכבר נוסח הסכם שאמור היה לאפשר את המשך העברת עודפי הביטוח הלאומי לקופת המדינה עד להקמת ממשלה חדשה, נראה שהדיונים עלו על שרטון. באוצר מאשימים את מנכ"ל הביטוח הלאומי כי הוא "מנהל מסע סחיטה" וזאת "במטרה לשפר את שכרו האישי" מנגד בביטוח הלאומי טוענים כי פקידי האוצר "מסיתים, מקניטים ומשמיצים והכל בכדי להמשיך ולשלוט ביד רמה בניהול כספי ציבור המבוטחים."

רק אתמול דיווחנו על הפסקת אש בין הביטוח הלאומי למשרד האוצר ועל הגענה להסכם. במסגרת ההסכם אמור לקום צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה שימליץ לממשלה כיצד ניתן לשפר את חוסנו של המוסד, במקביל ישהה המוסד את החלטתו לעצור את העברת עודפי התקציב שלו למשרד האוצר בארבעת החודשים הקרובים. היום נראה שהכיוון התהפך כשבמשרד האוצר הוציאו את ההודעה הבאה:

"החל מיום רביעי מתנהל משא ומתן אינטנסיבי בין הביטוח הלאומי, משרד האוצר ומשרד רה"מ. חרף הבטחותיו של מנכ"ל בטל"א לרה"מ כי ייחתם הסכם, מנכ"ל הביטוח הלאומי מנהל מסע סחיטה אל מול משרד האוצר בניסיון להוריד מבטל"א כל ביקורת של שומרי הסף הממשלתיים, זאת במטרה לשפר את שכרו האישי ולאפשר לעשות כרצונו במוסד הביטוח הלאומי ובכספי הציבור.

כל הטענות והסיפורים אודות עודפי הביטוח הלאומי ואופן השקעתם אינן רלוונטיות לאי חתימתו של מנכ"ל הביטוח הלאומי על הסיכום וחושפת כי שיקוליו האמיתיים הם שימוש בכספי ציבור ללא פיקוח ובקרה לרבות שיפור שכרו האישי.

משרד האוצר על כלל אגפיו, המשמש כשומר סף בכלל התאגידים הסטטוטורים לרבות הביטוח הלאומי, לא יאפשר שימוש לא אחראי בכספי הציבור. אנו מדגישים כי המשמעות של אי חתימה על הסכם הינה פגיעה משמעותית במצבו הפיננסי של המוסד לביטוח לאומי וכן פגיעה משמעותית בגירעון המדינה, ואף עשויה להיות לה השפעה על המצב המאקרו כלכלי של מדינת ישראל. מנכ"ל בטל"א פועל בחוסר סבירות משווע ובצורה לא אחראית שתפגע בכלל תושבי ישראל, המבוטחים של המוסד עליו הוא אחראי".

עם זאת בביטוח הלאומי טוענים כי דווקא הם, מתוך אחריות לאומית, הסכימו לחתום על ההסכם בעוד שאנשי האוצר  הם אלו שסירבו לחתום.

בהודעה רשמית מטעם הביטוח הלאומי נמסר כי "משרד האוצר לא מסוגל לעכל את העובדה שהשליטה המוחלטת שהייתה לו בביטוח הלאומי לא תהיה עוד. כך הדבר לגבי ההרגל שהיה לאוצר לקבל את כספי אזרחי ישראל ולעשות בהם כרצונו.

במקום להתייחס לגופו של דבר, בעלי עניין במשרד האוצר, כדרכם בקודש, יורדים לפסים אישיים, אינם מאמצים את המשפט ״מדבר שקר תרחק״, מסיתים, מקניטים ומשמיצים והכל בכדי להמשיך ולשלוט ביד רמה בניהול כספי ציבור המבוטחים.

עזות המצח שלהם גובלת בהוצאת לשון הרע! המנכ״ל מעולם לא ביקש להעלות את שכרו, למרות שהדבר הוצע לו מספר פעמים על ידי בעלי הסמכות באוצר והוא סרב לכך. הגיע הזמן שפקידי האוצר יפנימו את העובדה שהם חלק ממדינת ישראל ולא להפך".

אם אכן לא יגיעו הצדדים להסכם בקרוב, יצטרכו במשרד האוצר למצוא פיתרון לכ-20 מיליארד שקלים, עודפי הביטוח הלאומי, המשמשים מקור לתקציב המדינה. משמעות הדבר יעלולה להיות קיצוץ עמוק בתקציב המדינה או לחילופין הגדלה משמעותית של הגרעון בתקציב 2019.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website