ההסתדרות דורשת להכיר בסופר-פארם כמעסיקה של רוקחיה המועסקים דרך זכיין

בית הדין בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ידון בשבוע הבא בעתירת ההסתדרות המבקשת לחייב את רשת סופר-פארם להכיר בהתאגדות הרוקחים בה ולהיכנס למו"מ עם נציגות העובדים להסדרת תנאיהם בהסכם קיבוצי. ברשת טוענים כי הרוקחים אינם מועסקים על-ידי סופרפארם, כי אם על-ידי זכייני הסניפים השונים, אולם בהסתדרות טוענים כי לרשת השפעה מכרעת על תנאי עבודתם וזכויותיהם – המקנה לה מעמד של מעסיק החייב בניהול מו"מ עם התארגנות עובדיו.

"התארגנות הרוקחים הייתה אולי המורכבת ביותר שידע אגף ההתאגדות בהסתדרות במהלך השנים האחרונות. זאת, בין היתר לאור העובדה שרוקחי הרשת פזורים מדן ועד אילת בכ-230 סניפים שונים", נכתב בעתירה. "מהלך ארוך של חודשים רבים קדם לפרוץ השלב הגלוי בהתארגנות. מאות רבות של רוקחים הצטרפו בהמוניהם להתארגנות בה הם ראו ועדיין רואים הזדמנות ותקווה ליצירת שותפות והשפעה בקביעת עתידם המקצועי ותנאי העסקתם. אלא שלמרבה הצער, הרשת אינה מכבדת בחירה זו של מאות רוקחיה ועומדת על סירובה להכיר בהתארגנותם ולנהל מו"מ עם ארגונם היציג".

לכאורה, מודל ההפעלה של סופרפארם, הינו באמצעות זכיינים המכונים ‘עמיתים’. אולם על-פי הנתונים שמציגה ההסתדרות בפני בית הדין, בפועל הרשת מגדירה באופן מפורט לעמיתים את נוהלי גיוס העובדים, הפיטורים וניהול משאבי האנוש. גם חוזי ההעסקה של הרוקחים ברשת הם אחידים, למעט שיקול דעת לעמית בנושא גובה השכר השעתי לרוקח, ומוכתבים על-ידי הרשת ומצורף להם ספרון נהלים והנחיות של הרשת המגדיר גם הנחיות להתנהלות העובדים ברשתות החברתיות בשעות הפנאי. גם במהלך עבודתם, הרשת היא המפעילה את ההדרכות המקצועיות וההכשרות של הרוקחים. תלושי השכר של הרוקחים מונפקים על-ידי מערכות השכר והנוכחות של סופרפארם, כך שרוקח העובד באותו החודש בשני סניפים, מקבל שכר בתלוש אחד, על אף שלכאורה מדובר בשתי ‘חברות’ נפרדות. גם חשבון הבנק ממנו משולמת משכורתם, קרוי על שם ‘סופרפארם’. גם מודעות הדרושים ופעילות גיוס העובדים, מבוצעת על-ידי הרשת. בדיון קודם שהתקיים בתחילת חודש אוגוסט, הסכימו הצדדים כי זכיינים שיבקשו זאת, יוכלו להצטרף אף הם כצד להליך.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בעתירה הדגישה ההסתדרות כי היא אינה חולקת כי מדובר בעובדים המועסקים ב’מתכונת העסקה משולשת’, באמצעות הזכיינים, אך הדגישו כי ללא הכרה ברשת עצמה לכל הפחות כ’מעסיק במשותף’ של העובדים לצד הזכיין, וללא חיובה בניהול מו"מ בהתאם לחוק ההסכמים הקיבוציים – תשלל הלכה למעשה זכות ההתארגנות מהרוקחים. "אין ולא יכול להיות ספק כי הכתובת הרלבנטית היחידה להתארגנות הרוקחים, היעילה והראויה ביותר לניהולה – היא הרשת" הבהירו. "פרשנות זו עולה בקנה אחד עם הדין, הפסיקה והספרות המקצועית הדוגלים בפרשנות תכליתית המכוונת לקיים את זכות ההתארגנות – בוודאי על-פני כזו המאיינת אותה".

בהסתדרות הציגו גם חוות דעת של רואה החשבון יצחק סלובודיאנסקי, לפיה מודל הזכיינות ברשת שונה מהותית ממודל הזכיינות הקלאסי, בו יכול כל אחד להתמודד למכרז לזכיינות על סניף. בסופרפארם הזיכיון איננו נרכש וה’עמיתים’ אינם נדרשים לשלם עבורו. העמיתים הם למעשה עובדים לשעבר, ברובם רוקחים, שעברו מרכזי הערכה והוכשרו על-ידי הרשת. לאחר תהליך המיון וההכשרה נכנסים העובדים למאגר מועמדים פוטנציאליים וכשהרשת מעוניינת לפתוח סניף נוסף היא פונה אליהם ומציעה להם להפוך עמיתים. לשם כך הם נדרשים להקים חברה בבעלותם דרכה יעסיקו את עובדי הסניף החדש. גם מול משרד הבריאות, מוגדרת הרשת, ולא העמית, כמנהלת סניף בית המרקחת. יתרה מכך, דו"ח סלובודיאנסקי מציין גם כי בניגוד למודל הזכיינות המקובל בעולם העסקי בו כל אחד מהזכיינים מדווח בנפרד לשלטונות המס, בסופרפארם מדווחים העמיתים למע"מ תחת ‘איחוד עסקים’ יחיד על שם הרשת – מצב שאפשרי רק במסגרת שותפות עסקית דה פקטו בין העמיתים לבין הרשת.

הרשת שולטת גם ב’שכר’ העמיתים, העומד על 12,800 שקלים בחודש בשנתיים הראשונות, שלאחריהם היא מחליטה האם לתת לו ‘קביעות’ או לפטר אותו. עמית קבוע מקבל 15 אלף שקלים, ועוד 5,000 שקלים במידה והוא מנהל סניף נוסף. יתר רווחי הסניף מועברים לרשת. הרשת אף מחייבת אותם אחת לתקופה לבצע ‘רוטציה’ בין הסניפים ולהחליף את הסניף שלהם בסניף אחר. עוד ציינו בהסתדרות כי הרשת מגדירה לעמיתים גם צורת סידור אחידה של הסניפים, מגדירה להם את שעות הפתיחה והסגירה ואף מגבילה את היקף השעות בהן מותר להעסיק את הרוקחים. הרשת מגדירה לעמיתים את רשימת הספקים בעלי המקצוע עימם מותר לו להתקשר, כמו כן, שירות הלקוחות של הרשת הוא מרכזי והרשת נדרשת לאשר את המבצעים.

סופר פארם היא רשת הדראגסטור הגדולה בישראל, ועל-פי פרסומיה מועסקים בה כ-8,500 עובדים מתוכם על-פי ההערכות כ-1,100 רוקחים. ראשיתה של ההתארגנות בקבוצת רוקחים שפנתה לאיגוד הרוקחים בהסתדרות, המייצג כיום את כלל הרוקחים המועסקים במגזר הציבורי, בבקשה שיסייע באיגוד עובדי החברה שהיא המעסיק הגדול ביותר של רוקחים במגזר הפרטי. ועד הפעולה תכנן את ההתארגנות במשך חודשיים בליווי אנשי האגף להתאגדות עובדים בהסתדרות, והיא אמורה הייתה לעבור לשלב הגלוי בתחילת חודש מרץ – אלא שבשל מגיפת הקורונה, נדחה השלב הגלוי של ההתארגנות לחודש יוני. ב-1 ביוני, בסיוע אנשי האגף להתארגנות עובדים שעברו בין סניפי הרשת, חתמו למעלה מ-400 רוקחים על הצטרפות להסתדרות ולמחרת הודיע מזכ"ל איגוד הרוקחים, שימי שמריהו הללי, על היציגות בחברה. עם זאת, החברה עד כה דחתה את טענות היציגות וסירבה לנהל מו"מ קיבוצי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website