הוועדה אישרה את התוספת למס הכנסה שלילי: קרובי משפחה גם יזכו לתוספת

תוספת למקבלי מס הכנסה שלילי תשולם ביומיים הקרובים, וגם מי שמועסק אצל קרוב משפחה יהיה זכאי לתוספת – כך עולה מדיון ארוך היום (שלישי) בוועדת הכספים, שאישרה את החוק לקריאה שנייה ושלישית. החוק צפוי להיות מובא לאישור סופי של הכנסת עוד הערב.

ברשות המסים מוכנים להעברת המענק באופן מיידי, כך שיגיע לחשבון הבנק של יותר מ-200 אלף זכאים כבר בתוך יומיים

בעקבות התנגדות חברי הכנסת, בוטל סעיף המונע ממי שעובד אצל קרוב משפחתו מלקבל את התוספת. האוצר ורשות המסים דרשו להוריד 7% מהמענק בשביל לממן את השינוי, אך בלחץ חברי הכנסת ירדו ממנו 5% בלבד והוא יעמוד על 62% תוספת למענק לשנת 2020 בגין חודשים אפריל עד לסוף השנה. בנוסף, בוטל סעיף שמונע קבלת מענק ממי שלא הגיש דוחות כספיים בשנת 2018. ההסתייגות הוגשה על ידי ח"כ גפני, אזולאי ופינדרוס.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

שני תיקונים נוספים לא התקבלו אך הדיון בהם ימשך:

בעקבות ביקורת של חברי הכנסת תתקיים חקיקה נפרדת להחרגת מובטלים שפוטרו בתחילת הקורונה, שנכון לעכשיו אינם זכאים למענק. בנוסף, בסיכום אליו הגיעו נציגי משרד האוצר יחד עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני וחבר הועדה ח"כ ינון אזולאי סוכם כי בתקציב מס הכנסה שלילי לשנת 2021, גיל הזכאות למענק יירד ותיבחן האפשרות לזכאות הגשת מס הכנסה שלילי מגיל 18 במקום 23 הקיים היום.

. למענק זכאים עובדים בשכר נמוך שקיבלו מס הכנסה שלילי (מענק עבודה) בשנה שעברה, ועבדו לפחות בחלק מחודשי הקורונה. על פי החוק גובה המינימלי של המענק כולו עומד על כ-1,000 שקלים.

התוספת תינתן עבור החודשים אפריל עד דצמבר 2020, כאשר התוספת למענק תהיה של 62% מגובה המענק המגיע לעובד בכל אחד מהחודשים ובלבד שסך כל התוספת למענק לא תפחת מ-1,000 שקלים. עוד נקבע, כי תינתן מקדמה, על חשבון המענק, שתחושב על בסיס המענק לו זכאי העובד או העצמאי בשנת 2019. בנוסף קובע החוק, כי שיעור המקדמה יהיה 25% מהמענק בעבור כל חודש בשנת 2019 ובלבד שסך כל המקדמה לא תפחת מ–500 שקלים חדשים.

מס הכנסה שלילי (מענק עבודה) הוא תוספת שניתנת לעובדים שמקבלים שכר נמוך ועונים על מספר תנאים נוספים. התוספת היא שנתית וניתנת בדיעבד על פני השנה החולפת.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website