הולכים לבחירות: ראשי הקואליציה החליטו לפזר את הכנסת, הבחירות באפריל

דובר ראש הממשלה הודיע: מתוך אחריות תקציבית ולאומית החליטו ראשי מפלגות הקואליציה, בהסכמה ופה אחד, לפזר את הכנסת וללכת לבחירות חדשות בתחילת אפריל לאחר קדנציה של ארבע שנים מלאות. השותפות בכנסת ובממשלה תימשך גם בתקופת הבחירות

Leave a Reply

Name *
Email *
Website