הורים שילמו כ-21 מיליון ש”ח לטובת המסע לפולין – שבוטל | משרד החינוך טרם השיב להורים את כספם

כבר יותר משלושה חודשים שמשרד החינוך מסרב להשיב להורים את הכספים ששולמו לטובת המסעות לפולין שבוטלו, וזאת למרות שמנכ"ל המשרד התחייב כי המשרד יעשה זאת, כך עלה היום (שני) בדיוני ועדת החינוך. לאחר ביטול של כמעט 100 מסעות, וכאשר ההורים שילמו כ-21 מיליון ש"ח, מנהלי בתי ספר ואנשי תנועות הנוער מתריעים על קרע מול ההורים ועל סכנה להמשך קיומו של המפעל החינוכי. יו"ר ועדת החינוך, ח"כ יו"ר ניצן הורוביץ הודיע כי הוועדה תבקש מהיועץ המשפטי לממשלה להורות למשרד החינוך והאוצר להשיב את כספי ההורים.

מאז ה-23 לפברואר משרד החינוך ביטל 98 משלחות בהן היו אמורים להשתתף 9,000 תלמידים. מכיוון שהתשלום לחברות מתרחש בתשלומים סדירים לאורך תקופת ההכנות למסע, כשליש מההורים שילמו לחברות הנסיעות את מלוא הסכום ועוד כ-40 אחוז שילמו לפחות את מחציתו. להערכת הוועדה מדובר בסכום כולל הנע סביב 21 מיליון ש"ח.

משרד החינוך צריך לכנס את כל מנהלי הסוכניות ולדרוש מהם שיחזירו את הכספים ואם לא – הם ינושלו מרשימות המכרזים של המשרד

"משרד החינוך הוא זה שמייצר וקובע מהם את תנאי מכרז המסע", אמר עו"ד רהב עוז מהנהגת ההורים הארצית, שמתח ביקורת קשה על התנערות המשרד מאחריות להחזרי התשלומים והטלתן על ההיקשרות של ההורים מול חברות הנסיעות. הורים אחרים סיפרו על כך שכאשר ביקשו החזר מהסוכניות הם נדרשו לשלם תשלומי ביטול גבוהים יותר מהסכום שעליו הם צריכים להיות מפוצים. "בחוזי ההיקשרות בנוגע למסע, בניגוד לאחריות הברורה של ההורים במידה והם מבטלים את המסע, לא רשום דבר על אחריות הצד השני במקרה ביטול העסקה. האחריות חלה באופן חד משעמי על הזכיינים, שהם הקבלנים שזכו במכרז", אמר עו"ד עוז.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הורים שתובעים את משרד החינוך בסכום של חמישה מליון ש"ח טוענים שלמרות אינספור לחצים וניסיונות להוציא ממשרד החינוך תשובה על האופן בו ישובו אליהם כספיהם, מזה כשלושה חודשים אין מענה ברור בעניין. לדברי משרד החינוך והאוצר עומדת על כך שהנושא נמצא בבחינה בוועדות בין משרדיות בגלל ההשלכות המשפטיות והכספיות שקשורות בהתקשרויות בין משרד החינוך לקבלנים. למרות שמנכ"ל משרד החינוך, שלמה אבוהב טען שמשרד החינוך חייב להחזיר את הכסף, אופן או תאריך החזרה עדיין נותר מעורפל.

משרד החינוך יוצר משבר אמון

"קראתי לכנס פורום הורים, מנהלים, משרד החינוך על גובה התשלומים ואופן חלוקת התשלומים בין המשרד להורים" אמר מנשה לוי, יו"ר אירגון מנהלי בתי הספר שהזהיר על כך שאי השבת הכספים תביא למשבר אמון קשה בין בתי הספר להורים ותעיב על היחסים לשנים קדימה. "נותרנו ללא כתובת לפניות על החזרי הכספים ונשלחנו לקבלנים. משרד החינוך צריך לכנס את כל מנהלי הסוכניות ולדרוש מהם שיחזירו את הכספים ואם לא – הם ינושלו מרשימות המכרזים של המשרד".

"מדובר באירוע ממלכתי שבוטל וכך צריך להתייחס אליו", אמר יוני בן דור, רכז המסע של תנועת הנוער העובד והלומד ומחנות העולים מזה 25 שנה, הנחשב למסע הגדול ביותר בהיקפו בישראל. בנוער העובד טוענים שלמרות ניסיונותיהם ללחוץ על הזכיינים להשיב את הכסף נאמר להם במפורש שהאחריות לנושא היא בהיקשרות הישירה שבין משרד החינוך לזכיינים.

גם יו"ר ועדת החינוך לשעבר, ח"כ יעקב מרגי (ש"ס) קרא לקבע את המסעות כחלק מתוכנית הלימודים החינוכית כך שמשרד החינוך יתקשר ישירות מול ההורים בכל הקשור להפעלת המסע, כולל גביית הכספים.

"מדינת ישראל גובה עבור המסע כסף באמצעות הפרטה כי כך היא עושה דברים מטעמיה שלה" אמר צחי פייס, גזבר הנוער העובד והלומד. "מדינת ישראל צריכה לשאת באחריות לכסף שנגבה מההורים. המשבר הזה גורם לקרע בין ההורים לתנועה, אבל זו המדינה מפעילה. זה משאיר את התנועות באמצע בין ההורים למשרד. החניכים משלמים לחברות אך התנועות לא מחזיקות את הכסף ולא נותר להן כמעט מה לעשות".

צריך לכנס את כל מנהלי הסוכניות ולדרוש מהם שיחזירו את הכספים ואם לא – הם ינושלו מרשימות המכרזים של המשרד

"איבדתם את אמון ההורים, לא יהיו עוד סבבי פולין אחרי כזה דבר" אמרה ח"כ חברת הכנסת קטי שטרית שקראה למשרד החינוך להפעיל סנקציות על הזכיינים. "חברת נסיעות שלא תחזיר – לא תהיה יותר!"

"העמדה חייבת להיות להחזיר את הכסף" אמר יו"ר הועדה ניצן הורוביץ והצדיק את ההורים שיצאו בתביעה משפטית נגד המשרד. "מי שבחר את סוכנויות הנסיעות ומי שביטל את המסעות לפולין זה משרד החינוך". הורביץ ציין שוועדת החינוך תפנה ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיורה למדינה להשיב להורים את כספם.

לפי הנתונים שהוגשו לוועדת החינוך הבוקר שדנה בנושא, במהלך שנת 2020 היו צריכים לצאת כ-45 אלף בני נוער למסעות שנכון לכיום מושהים עד להודעה חדשה. עד כה לא ניתן תאריך רשמי בו יוחזרו המסעות לפולין.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website