הזיהום מפחם יופחת: אושרה התכנית לייצור חשמל מגז טבעי בחדרה

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה היום (שלישי) את תכנית משרד האנרגיה להקמת שתי יחידות ייצור חשמל חדשות בתחנת הכוח ‘אורות רבין’ בחדרה, שיופעלו בגז טבעי. היחידות החדשות יחליפו בשנת 2022 את ארבע יחידות הייצור הפחמיות המיושנות ביותר במתחם, שכיום הן המזהמות ביותר בישראל. שתי היחידות החדשות יספקו חשמל בהיקף של כ-1,260 מגה-ואט, במקום 1,440 מגה-ואט שיכולות לספק היחידות הפחמיות. בין תושבי האזור למשרד האנרגיה קיימת מחלוקת האם היחידות הפחמיות המיושנות ייהרסו לחלוטין או יישמרו כעתודה למקרי חירום.

יחידת הייצור הראשונה מגז טבעי צפויה לקום עד יוני 2022, ובמועד זה אמורות להפסיק לפעול היחידות הפחמיות. שתי היחידות החדשות, מסוג ‘מחזור משולב’ (מחז"מ), מאפשרות לייצר חשמל גם באמצעות החום שנוצר בהליך הפקת החשמל. התכנית לבנייתן מקודמת ע"י חברת החשמל בשיתוף משרד האנרגיה.

מסוע הפחם בתחנת החשמל אורות רבין (צילום: ארז רביב)

תחנת הכוח ‘אורות רבין’ ממוקמת בצפון מערב חדרה. כיום פועלות בה שש יחידות ייצור חשמל פחמיות, שמספקות כ-2,500 מגה וואט. יחידות 5-6 הקיימות הינן יחידות חדשות יותר והותקנו בהן סולקנים להפחתת הפליטות ולמזעור השפעתן הסביבתית. יחידות 1-4 הן יחידות ותיקות, שהחלו את פעילותן בתחילת שנות ה-80. אלו הן היחידות הפחמיות הישנות ביותר, בעלות הנצילות הנמוכה ביותר והמזהמות ביותר בכל מערך ייצור החשמל בישראל.

לאור הרפורמה במשק החשמל והחלטתו של שר האנרגיה יובל שטייניץ להפסיק את השימוש בפחם בישראל עד 2025, החליטו במשרד האנרגיה שלא להשקיע משאבים בהתקנת אמצעים להפחתת הפליטות מהן, ובמקום זאת להפסיק את פעילותן לחלוטין ולשמרן כעתודה אסטרטגית בזמן חירום בלבד. להחלטה תרמו גם גילן המתקדם של היחידות והזיהום הכבד הנפלט מהן.

שר האנרגיה יובל שטייניץ אמר כי "מדובר בצעד חשוב ביישומה של הרפורמה במשק החשמל שהובלתי, והוא מצטרף לפעולות של משרד האנרגיה בקידום הפחתת השימוש בפחם. ב-2015 הכרזתי על הפחתה של 15% בשימוש בפחם בייצור חשמל וב-2016, הוריתי על הפחתת השימוש בפחם למינימום. באותה שנה הודעתי, כי היחידות הפחמיות 1-4 בחדרה ייסגרו עד 2022, ובהמשך גם תחנת הכוח באשקלון תוסב מפחם לגז טבעי. הכרזתי, כי בשנת 2025 יסתיים עידן הפחם בישראל. פעולות אלו, יחד עם ביטול הקמתה של תחנת כוח פחמית נוספת, הובילו לכך שישראל היא המדינה המובילה בעולם בהפחתת השימוש בפחם לאורך השנים, מה שמביא לכך שכולנו נושמים אוויר נקי יותר".

להרוס או לשמור, זו השאלה

לפי ההחלטה, יחידות 1-4 לא ייגרטו (כלומר המתכות שבהן ימוחזרו) אלא יועברו למצב של שימור, פעולה אליה מתנגד איגוד הערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל וגם תושבים רבים באיזור, שדרשו לגרוט את התחנות לחלוטין. אין בישראל נסיון בתחום שימור תחנות אנרגיה וגורמים במשק האנרגיה אמרו ל’דבר’, כי כאשר מדובר ממילא בתחנות כה ישנות, יש ספק ביחס לטווח הזמן האפקטיבי שבו ניתן לשמר אותן. תחנות במצב שימור, מחייבות גם הן התנעה והפסקה למשך מספר ימים בכל שנה, כדי לשמור על כשירות.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי "המשרד להגנת הסביבה הצליח להביא להחלטה ההיסטורית על מתווה לסגירת יחידות 1-4 עד יוני 2022 אשר גובשה ופורסמה במשותף עם משרד האנרגיה כבר בשנת 2016 ועוגנה בהחלטת ממשלה 4080 ביולי 2018.  במקביל, המשרד להגנת הסביבה, במסגרת סמכותו מתוקף חוק אוויר נקי, קבע בהיתר הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין כי על יחידות 1-4 להפסיק את פעילותן עד לתאריך 1 ביוני 2022.

במסגרת המתווה לסגירת היחידות אשר גובש והוסכם בין המשרדים הגנת הסביבה ואנרגיה נקבע, כי לצורך סגירת היחידות יש לפעול לייצר יתירות מספקת במשק החשמל. בנוסף, נקבע כי יש לבנות הספק חלופי גזי של שני מחז"מים בהיקף של כ-1260 מגוואט, כאשר רק אחד משני מחז"מים אלו נדרש להיבנות ולפעול עד למועד השבתת היחידות ביוני 2022.

עמדת המשרד להגנת הסביבה היא שיש צורך לפעול להפסקה מוקדמת ככל שניתן של יחידות 1-4, ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד אשר נקבע בהחלטת הממשלה וכאמור עוגן במסגרת דרישות חוק אוויר נקי בהיתר הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין.

בנוסף, המשרד להגנת הסביבה פועל ביחד עם משרד האנרגיה להביא לסגירה מוחלטת עד שנת 2025 של כל יתר היחידות הפחמיות בישראל – שתי יחידות בתחנת הכוח ‘אורות רבין’ שליד חדרה, וארבע יחידות בתחנת הכוח רוטנברג באזור אשקלון."

בעוד השימוש בגז טבעי לייצור חשמל ממשיך לעלות, שיעור השימוש באנרגיות מתחדשות בישראל מוסיף להיות נמוך ועומד על כ-3% בלבד מסך המאזן האנרגטי הכולל חשמל ודלקים שונים, אשר גם הם ברובם נשענים על דודי שמש, ולא על ייצור חשמל.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website