החברה ‘מנהל המערכת’ אמורה לקחת לידיה את ניהול משק החשמל בישראל

אתמול (רביעי) אישרה ועדת הכספים השקעה בת 8 מיליון ₪ של המדינה בחברה הממשלתית ‘מנהל המערכת’, שצפויה לנהל את משק החשמל בישראל במקום חברת החשמל, במטרה לקיים תחרות במשק החשמל בישראל.

מפת משק החשמל הפרטי העתידי, ע"פ הרפורמה בחשמל (גרפיקה: אידאה).

אישור התקציב יאפשר לחברה להתחיל לפעול, ולהתכונן לקליטת יחידת ניהול מערכת החשמל, אשר אמורה לעבור מידי חברת החשמל עם עובדיה לידי החברה הממשלתית החדשה. מטרת הוצאת היחידה מחברת החשמל היא לצמצם את ניגוד העניינים של חברת החשמל, שנוצר כתוצאה מהפרטת הייצור. מנהל המערכת צריך לקבוע סדר העמסה של תחנות הכח בישראל, כך שרכש החשמל ייעשה בצורה הכי זולה. כאשר חברת החשמל הינה גם יצרנית חשמל וגם מנהלת המערכת יש פתח לניגוד עניינים מובנה בפעולתה, על אף שמדובר ביחידות נפרדות עם רגולציה המחייבת החלטות לפי טובת המשק ולא לפי טובת חברת החשמל.

ביוני 2018 אושרה החלטת הממשלה לעניין רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל, ונקבע כי ניהול המערכת יופרד מחברת חשמל, ויועבר לחברת ‘מנהל המערכת’ שהוקמה בעבר. לצד כך נקבע כי יועברו לחברה גם יחידת תכנון ופיתוח טכנולוגיות והיחידה לסטטיסטיקה ושווקים.

החברה צפויה לקבל רישיון פעילות בעוד כ-11 חודשים, והיא תהייה אחראית לרכישה, אחסון, והקצאת הדלקים המשקיים המוקצים במקרי מחסור במשק. בנוסף ‘מנהל המערכת’ תנהל את האופטימיזציה של משק החשמל, העמסת תחנות כח, תפעול מנגנוני סחר בחשמל, תכנון של רשת ההולכה ותכנון ארוך טווח במשק.

עובדי חברת חשמל (צילום ארכיון: photobyphm / Shutterstock).

לדברי מנהל רשות החברות, החברה הינה אחד המרכיבים המרכזיים ברפורמה במשק החשמל ובשינוי המבני של החברה הפועלת כמונופול. לצורך הקמת החברה, גיוס עובדים ושכירת משרדים, התבקשה ועדת הכספים לאשר תקצוב של 3 מיליון ₪ לחברה בשנת 2018 ו-10 מיליון ₪ בשנת 2019.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני ציין כי בעבר הובאו בהליכים דומים כמה וכמה חברות לדיון בוועדת הכספים, ולמרות שהוקצו להם כספים רבים הן לא עמדו ביעדן. לאור הדברים נקבע כי בשלב ראשון תאשר ועדת הכספים העברת 8 מיליון ₪ לחברה, ולאחר שתדווח על ההתקדמות בהקמתה בעוד מספר חודשים יאושרו 5 מיליון השקלים הנוספים.

 שינוי מהותי או צעד קוסמטי?

במהלך הדיונים על הרפורמה במשק החשמל טענו היצרנים הפרטיים כי הוצאת היחידה מחברת החשמל היא הכרח המציאות, אך העובדה שכל העובדים יגיעו מחברת החשמל תמשיך באופן לא פורמלי את ניגוד העניינים, באמצעות הטיית העובדים להעדיף את רכש החשמל מהחברה בה עבדו כל השנים. ברמה המעשית, רק עובדי חברת החשמל הם בעלי הכושר המקצועי להפעיל את יחידת ניהול המערכת והעברת היחידה במלואה מאפשרת את הקטנת הסיכון המיידי לניהול משק החשמל כתוצאה משינוי מבני. האתגר של יצירת המעטפת התפעולית הנכונה בחברה החדשה, באופן שישמור על היכולת המקצועית של היחידה, הוא אתגר ממשי הן בעבור העובדים והן בעבור הנהלת החברה.

עם זאת, יש לקחת בחשבון שרק חלק קטן מהחשמל במשק ינוהל בשיטה תחרותית, שבה יש משמעות גדולה לסוגיית ניגוד העניינים. השימוש בתחנות הפחמיות בבעלות חברת החשמל יוצמד למינימום ההכרחי בכל מקרה, משיקולים סביבתיים. תחנות נוספות יופעלו לפי שיקולים של כושר ההולכה – תחנה בנגב לא יכולה להחליף בייצור תחנה בחיפה. יצרנים פרטיים שכבר פעילים מייצרים חשמל שלא בהסדר תחרותי, אבל בסדרה של הסדרים מיוחדים, אשר למעשה אפשר לכנותם מונופול פרטי, על חשבון המונופול הציבורי של חברת החשמל. רק תחנות כח חדשות, או תחנות כח קיימות שיימכרו ברפורמה במשק החשמל יוכלו בעתיד להשתתף בהסדרה תחרותית. במקביל, היצרנים הפרטיים נהנים פיננסית מסעיף במתווה הגז, אשר מעניק להם מנגנון של מעין פיקוח מחירי על רכש הגז, בהנחה של 20-30% ממחירי חברת החשמל. כך הם יכולים קיום, למכור חשמל ללקוחות גדולים בהנחה של 5-10%, שלעיתים היא קטנה מהיתרון הכלכלי שהם זכו לו ברכש גז בחסות המדינה.

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website