החוק להצבת מצלמות במעונות ופעוטונים אושר סופית

חוק המצלמות במעונות היום ובפעוטונים אושר היום (שני) סופית במליאה ברוב של 50 ח"כים. על-פי החוק שיזמה ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון (כולנו), החל מספטמבר 2020, הצבת מצלמות תהפוך לחובה בכל המסגרות המיועדות לגיל הרך, שבהן למעלה מ-7 פעוטות ובכל מעונות היום השיקומיים, למעט במסגרות הפועלות בשטחים המשמשים במקביל לצורכי מגורים או במסגרות שבהן יותר מ-70% מההורים מתנגדים לכך.

הצעת החוק, כמו חוק הפיקוח על המעונות, תיכנס לתוקף ב-1 לספטמבר 2019 ותחול על מסגרות בהם לפחות שבעה פעוטות. במועד זה תחל תקופת הסתגלות של שנה, במהלכה תתמרץ המדינה מעונות יום לפעוטות שיתקינו מצלמות בשטחם באופן וולונטרי באמצעות מתן סבסוד, עפ"י הוראות שייקבע מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת הממונה על התקציבים באוצר. לאחר תום תקופת הסתגלות בספטמבר 2020, תיהפך התקנת המצלמות לחובה, למעט במסגרות הפועלות בבתים פרטיים או במסגרות שבהן יותר מ-70% מההורים אינם מסכימים לכך, וכן תהיה התקנת המצלמות גם אחת הדרישות לרישוי המסגרת על פי חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות.

מתוך דברי ההסבר לחוק: "החוק המוצע נועד להגשים תכלית ראויה באופן מידתי. מצלמות המתעדות את הטיפול בפעוטות חסרי ישע יכולות לשמש אמצעי הרתעה, בקרה ואכיפה שאין להמעיט ביעילותו. התקנת המצלמות נועדה להשיג שלוש מטרות מרכזיות: הרתעה מפגיעה בפעוטות, איתור מקרי פגיעה ושימוש בתיעוד פגיעה שאירעה לשם חקירה ואכיפה.

התקנת המצלמות נדרשת נוכח המציאות המצערת שבה פעוטות רכים בשנים עלולים להיות חשופים לפגיעות ולאלימות קשה, אך אין דרך לטפל כנדרש ברבים מהמקרים האלה. עם זאת, צילום במעון יום לפעוטות בכל השעות שבהם שוהים פעוטות במעון גורר בעקבותיו פגיעה בפרטיות של הפעוטות ושל העובדים במעון. ההסדר המוצע נועד ליצור איזון קפדני בין הצורך למנוע ולאתר את הפגיעה בפעוטות חסרי ישע כדי להגן על חייהם, שלומם, בריאותם וכבודם, ובין השמירה על כבודם ופרטיותם של הפעוטות, של אנשי הצוות במעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון".

ח"כ שאשא ביטון: "זו זכות גדולה רגע לפני שהכנסת מתפזרת. זו היא תחילתה של מהפכה, עד לא מזמן מסגרות גילאי לידה עד שלוש היו שטח הפקר לחלוטין, חוק המצלמות משלים את חוק הפיקוח ושני החוקים הללו מתחילים תהליך של הסדרה למען בטחונים האישי של ילדנו. נלחמנו בוועדה מסביב לשעון כדי להספיק להעביר את החוק הזה ועשינו זאת רגע לפני פיזור הכנסת."

מנגד, מנכ"לית המועצה לשלום הילד עו"ד ורד וינדמן בירכה על הצעת החוק אך הוסיפה "מצער שהיא תתן רק הגנה חלקית ורק לחלק מהפעוטות". לדבריה, "למרות חשיבותה של ההצעה, הבענו במהלך הדיונים ביקורת נוקבת על התעקשות הממשלה כי יותקנו מצלמות שיתעדו את הפעילות במעון בהקלטת וידאו בלבד אך ללא קול."

עוד הוסיפה וינדמן "יותר מפעם אחת נחשפנו לחשד להתעללות נפשית קיצונית שהתבטאה בשיח אלים ומשפיל כלפי פעוטות. במקרים האלה אלמלא הייתה הקלטה של קול ייתכן ועד היום היו אותם פעוטות חיים באימה ובסיוט מתמשך, שעה שצילום לבדו לא יכול היה לחשוף את ההתעללות הנפשית שאינה משאירה סימן כחול או חבורה. קשה הרבה יותר לאתר התעללות נפשית או להוכיח אותה על אף שהיא משאירה צלקת קשה בנפשו של הילד. במובן הזה הצעת החוק עושה רק חצי עבודה. ביקורת נוספת הבענו על ההתעקשות של משרד המשפטים להחריג משפחתונים הפועלים בתוך בתי מגורים."

Leave a Reply

Name *
Email *
Website