החלטת הנגיד הראשונה: הריבית נותרה ברמה של 0.25%

בנק ישראל הודיע היום (שני) כי ישאיר את הריבית על כנה, ברמה של 0.25%. זוהי החלטת הריבית הראשונה של נגיד בנק ישראל הנכנס אמיר ירון. ההחלטה, לאחר שבנובמבר האחרון העלה בנק ישראל את הריבית לראשונה מזה שבע שנים מ-0.1%.

להערכת חטיבת המחקר, ריבית בנק ישראל תעלה ל-0.5% ברבעון השלישי של 2019, בדומה לתחזית מאוקטובר, ותעלה שוב, ל-0.75%, ברבעון הראשון של 2020.

בהחלטת הוועדה המוניטרית נכתב כי "הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר, באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו."

על מצב המשק הישראלי מציגה הוועדה תחזית קודרת מהרגיל, "אנו מעריכים כי עלתה ההסתברות לכך שהצמיחה המואצת שאפיינה את המשק בשנים האחרונות הגיעה למיצוי, בין השאר על רקע מגבלות היצע בשוק העבודה". עוד מוסיפים "הצריכה הפרטית צפויה לצמוח ב-2019 בקצב נמוך מהערכתנו הקודמת".

על סביבת האינפלציה נכתב כי היא התייצבה על הטווח הנמוך של היעד, ובששת החודשים האחרונים נעה האינפלציה השנתית בטווח של 1.2-1.4%.

על הסביבה העולמית נכתב כי "תמונת המקרו של הכלכלה העולמית ממשיכה להצביע על ירידה במומנטום, תנודתיות גבוהה וחוסר ודאות. מסתמן שהסיכונים שיוצרת ההחרפה ב"מלחמת הסחר" מחלחלים גם לפעילות העסקית של חברות מובילות. בתי ההשקעות עדכנו כלפי מטה את תחזיות הצמיחה למרבית הגושים".

לראשונה מאז מאי 2011, העלה בנק ישראל את הריבית בנובמבר ב-0.15 נקודות אחוז לרמה של 0.25%. בכך חזרה הריבית לרמתה לפני שלוש שנים. ההחלטה הייתה תפנית במדיניות המוניטרית בה נוקט בנק ישראל עד כה. אחרי מספר שנים בהם משאיר בנק ישראל את הריבית ברמה אפסית, אותו לאחרונה בבנק שהריבית עשויה לעלות.

כצפוי, החליטה הוועדה המוניטרית הפעם להמנע מזעזועים ולהשאיר את הריבית על כנה.

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website