החשב הכללי אישר דחייה של העברת הכספים מחברות האשראי למדינה

במהלך שנועד לשפר את נזילותן, ולהקל על מתן אשראי בזמן המשבר, אישר החשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, דחייה של מועדי העברת הכספים מחברות כרטיסי האשראי למדינה.

התשלומים למדינה היו אמורים לעבור אליה ב-20 בחודש שבו נעשתה העסקה, וב-2 בחודש העוקב. החשב הכללי אישר איחוד של מועדים אלו למועד אחד בחודש העוקב לזה שבו בוצעה העסקה, דבר שייתן לחברות כרטיסי האשראי מרחב נשימה גדול יותר.

התקווה היא שהדרישות המקלות יותר על נזילות חברות כרטיסי האשראי יאפשרו להן להציע הלוואות בתנאים נוחים יותר לעסקים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה. "צעד זה נועד לשפר את נזילות חברות כרטיסי האשראי, וזאת במטרה לסייע לחברות בשיפור והרחבת השירותים הפיננסים הניתנים למשק בעת הזאת" נמסר ממשרד האוצר.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

Leave a Reply

Name *
Email *
Website