הישראלים נחשפים: לכמה יש רכב, לכמה יש בגרות וכמה טסו לחו”ל?

ערב יום העצמאות ה-71 אוכלוסיית ישראל עברה לראשונה את רף 9 מיליון הנפשות, ועומדת על כ-9,021,000 אלף בני אדם, מתוכם 6.697 מיליון יהודים (74.2%), 1.890 מיליון ערבים (20.9%) ו-434 אלף אחרים (4.8%), כך עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל החג.

מיום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל ב-177 אלף (גידול של 2%). בתקופה זו נולדו 188 אלף תינוקות כששיעור הפריון – מספר הילדים שאשה צפויה ללדת במהלך חייה בממוצע – עומד על 3.11, הגיעו 31 אלף עולים, ונפטרו 47 אלף איש. אוכלוסיית ישראל מתגוררת ב-1,217 ישובים.

בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף נפשות כאשר ביום העצמאות ה-100 לישראל צפויה האוכלוסייה להגיע ל-15.2 מיליון נפשות. העליה היא לא רק מלידות אלה מעליה. מקום המדינה הגיעו לישראל 3.2 מיליון עולים, כ-43% מתוכם הגיעו לאחר שנת 1990. היום 75% מהיהודים צברים (ילידי ישראל) ו-45% מכלל האוכלוסייה היהודית בעולם חיים בישראל.

תוחלת החיים היא מהגבוהות בעולם כאשר גברים מגיעים ל-80.7 שנים ונשים ל-84.6. 48 אלף בני 90 ומעלה חיים בישראל.

מבחינת רמת החיים, הכנסה כספית ממוצעת בחודש של משק בית עמדה ב-2017 על 16,518 ש"ח (עלייה ריאלית של 4.6% בהשוואה ל-2016) והוצאה כספית ממוצעת בחודש של משק בית עמדה באותה שנה על 13,114 ש"ח (עלייה ריאלית של 2.2% בהשוואה ל-2016). ל-66.5% ממשקי הבית יש בבעלותם דירה (ב-2017). לזה מצטרף הנתון שב-2018 יש עלייה של 0.8% במדד המחירים לצרכן.

מספר העסקים פעילים בישראל הוא 583,000, כמחצית מהם (51%) אינם מעסיקים עובדים כאשר ישנם 21,000 מפעלי תעשייה המחזיקים 363,000 עובדים. התוצר המקומי הגולמי לנפש, במחירים קבועים, ב-2018 עלה ב-1.3% לעומת 2017. בראי עבודה ושכר ניתן לראות כי שכר ממוצע למשרת שכיר הוא 10,473 ש"ח. שיעור הבלתי מועסקים בישראל נמוך ועומד על 4.0% אולם נתון זה כולל גם את כל מי שמועסקים באופן חלקי. מכלל המועסקים במשק, עובדי ההייטק מונים רק 8.3%.

עליה גדולה בתיירות השנה כאשר נרשמו 4.4 מיליון כניסות מבקרים לישראל ו-8.5 מיליון יציאות ישראלים לחו"ל.

ואיך מתניידים בארץ? לאורך 19,555 ק"מ של דרכים סלולות (ב-2017) יוכלו ליסוע 4,358,402 ישראלים עם רשיון נהיגה, ב-3,495,412 כלי רכב כאשר אחוז משקי הבית שבבעלותם מכונית אחת לפחות: 71.9% (ב-2017).

ובתחום החינוך מקרב אלו שנבחנו, שיעור זכאים לתעודת בגרות הוא 75.6% (ב-2017), כאשר יש היום 62 מוסדות להשכלה גבוהה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website