הכבאים מבקשים מו”מ ללא הנציב: “הסעיפים שהגיש לגישור נועדו לעורר ריב”

בצעד חריג מבקשת ההסתדרות לעקוף את נציב הכבאות הראשי דדי שימחי, ולנהל את המו"מ על הסכם קיבוצי חדש לכבאים ישירות מול מנכ"ל המשרד לביטחון פנים. זאת, נוכח הטענה כי הנציב שימחי מפר את מסמך ההסכמות שנחתם רק לפני חודשיים בין הנציבות וארגון העובדים שמטרתו הייתה לסיים לאלתר את סכסוך העבודה בכבאות.

במכתב ששלח ארנון בר-דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף למנכ"ל המשרד צ’יקו אדרי, כתב: "אני באמת לא מצליח להבין אנא אנו באים במערכת יחסי העבודה בכבאות. קראתי את הנושאים לגישור שהועברו על ידי לשכת נציב כבאות והצלה, אני מבקש שתקרא אותם גם אתה".

בין היתר, דרש הנציב להביא לגישור את סוגיות הנוגעות לצעדים הארגוניים אותם רשאי ועד העובדים לנקוט – סוגיות שנדונו בבתי הדין לעבודה לאורך מאבקם והותרו פעם אחר פעם. יש לזכור כי לאורך המאבק הגבילו את עצמם הכבאים מלכתחילה כך שלא תפגע הפעילות המבצעית – דבר המותיר להם מרחב מצומצם יותר למימוש זכות השביתה והמאבק המקצועי שלהם. סוגיות נוספות שדרש הנציב להביא לגישור הן ניהול כספי הרווחה לעובדים על ידי ההנהלה ושקיפותם, צמצום המשתתפים באירועי הספורט לעובדים, חיוב בדיקות רפואיות לכלל לוחמי האש וחיוב חברי ועד העובדים לעבור ועדה לקביעת מדדי כשירות.

"רשימת הנושאים ואופן ניסוחם מביאה אותי למסקנה כי בכוונת נציבות הכבאות להכשיל את הגישור עוד בטרם החל" הבהיר בר דוד. "כל סעיף ברשימה נועד כדי לייצר ויכוח, מדון וכעס, לפיכך, איני רואה צורך בהליך הגישור. אני קורא לך להיכנס למו"מ ישיר עם נציגות העובדים ולנסות לשנות את הרוח הרעה המנשבת מכיוון הנציבות אל עבר הכבאים ונציגותם ולהתמקד ביחד בשיקום מערכת יחסי העבודה בכבאות, ניהול מו"מ וחתימה על הסכם קיבוצי".

הנושאים בהם מבקש בר-דוד להתמקד בהסכם החדש נוגעים לטענות הממונה על השכר באשר לחריגות שכר, יישוב חילוקי דיעות בנושא הרכב ועדות המכרזים במערך, הסדרת סוגיות הרווחה במערך, חזרה ליישום הסכמות שבוטלו על ידי הנציב באופן חד צדדי, גיבוש מודל לשינויים באופן התעסוקה של העובדים, מציאת פתרון תעסוקתי לכבאים היוצאים מן המערך המבצעי וביטוח תאונות אישיות.

מארגון הכבאים נמסר: "ארגון הכבאים פועל בהתאם להסכמות שנחתמו עם נציב כבאות והצלה, ובמסגרת זו הפסיק את כל הצעדים הארגוניים המוקנים לו על פי חוק. בניגוד לארגון, נציב כבאות והצלה מפר את ההסכמות בכך שסירב למינוי מגשר מוסכם בין הצדדים, וסירב להתחיל במו"מ על הסכם קיבוצי. בנוסף, דדי שימחי לא הוציא את כלל המכתבים מהתיקים האישיים כפי שסוכם במזכר ההבנות, לא החזיר כסף שנוכה משכרו של חבר ועד שלא כדין, ואף לא התקבלו מכתבי ביטול על ‘חקירות’ שביקש מנציבות שירות המדינה לפתוח כנגד חברי ועד או כבאים הנשמעים למרות הוועד. אנו עדים שוב כי דדי שימחי ממשיך בדפוס התנהגותו שלא לכבד הסכמים חתומים על ידו, בעוד ארגון הכבאים שומר עליהם ומכבד אותם, וכל שהארגון מבקש זה לכבד את אותם הסכמים כלשונם".

בנציבות הכבאות וההצלה בחרו שלא להגיב.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website