הכלכלן הראשי: הקיפאון במכירת דירות חדשות בשוק החופשי – כמו באינתיפאדה השנייה

 


 


בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו מכירות הקבלנים ב-14.5 אלף דירות בלבד, ירידה של 12% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכלכלן מציין כי מדובר ב”רמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2003, שעמדה בצל המיתון במשק והאינתיפאדה השנייה”.


 


סך הכל נרכשו 21.7 אלף דירות ברבעון השלישי של 2018, כולל רכישות במסגרת “מחיר למשתכן”. מדובר ברמה הנמוכה ביותר של עסקאות מאז הרבעון האחרון של 2011, שעמד בצל המחאה החברתית. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מדובר בירידה של 8%, וירידה של 5% בהשוואה לרבעון הקודם. בניכוי מכירות במסגרת “מחיר למשתכן” מתעצמים שיעורי הירידה במספר העסקאות ל-13% ו-7%, בהתאמה.


 


בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2018 עומד מספר העסקאות “במחירי שוק”, הכולל את שוק יד שנייה ובניכוי “מחיר למשתכן”, על כ-65 אלף עסקאות בלבד, הרמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2006.


 
ירידה של 35% ברכישות המשקיעים ועיקרם מהמערכת הבנקאית


 


את הירידה בעסקאות הובילו המשקיעים, עם ירידה חדה של 35% במספר הדירות שנרכשו על ידם בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בהמשך לשיעורי ירידה דו-ספרתיים גם בשני הרבעונים הקודמים. בכך, לראשונה – לפחות מאז תחילת העשור הקודם – לא חצו רכישות המשקיעים את הרמה של 3,000 דירות ברבעון. משקלם בסך העסקאות הוסיף לרדת אל רמת שפל של 13%.


 


בעניין המשקיעים, נתון מעניין מראה כי ניתוח מאפייני התעסוקה של רוכשי הדירות להשקעה ברבעון השלישי מצביע על ירידה חדה במשקלם של המועסקים במערכת הבנקאית בקרב רוכשים אלו, בהשוואה למשקלם בשנות הגאות בשוק הנדל”ן. אך מנגד, נרשם גידול חד במשקל המשקיעים המועסקים בשלטון המקומי.


 


אזור ת”א ממשיך להוביל את הירידה במספר העסקאות, כאשר בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עומד מספר העסקאות באזור זה על 5,000 דירות בלבד, רמת שפל היסטורי (לפחות מאז תחילת העשור הקודם).


 


2,200 דירות מחיר למשתכן נרכשו ברבעון השלישי

 


סך הדירות שנרכשו במסגרת התכניות הממשלתיות המוזלות “מחיר למשתכן” ו”מחיר מטרה” ברבעון השלישי עמד על 2.2 אלף דירות, גידול חד של 60% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וגידול של 28% בהשוואה לרבעון הקודם. במצטבר, מתחילת השנה נרכשו במסגרת תכניות מסובסדות אלו 6,400 דירות, גידול של 85% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.


 

לעומת זאת, ברבעון השלישי של 2018 נרכשו 9,000 דירות “במחירי שוק” על ידי מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד סך רכישות זה נותר ללא שינוי, אולם יש לזכור כי כבר אז החלה ירידה חדה ברכישות אלו. כך, בהשוואה לרבעון השלישי של 2016 ירד סך העסקאות הללו בשיעור חד של 18%.


 


מהניתוח של הכלכלן עולה כי עיקר הרכישות בשוק החופשי של רוכשי דירה ראשונה נעשות בפלח השוק של דירות יד שנייה, כאשר ברבעון השלישי השנה ריכזו רכישות אלו 81% מסך הדירות שנרכשו על ידי סגמנט זה של השוק.


 


עוד צוין בניתוח, כי כאשר בוחנים את רמות המחירים של דירות יד שנייה הנרכשות על ידי אוכלוסייה זו בולטת העובדה שרכישות אלו ברבעון השלישי של השנה נעשות ברמות מחירים נמוכות יותר, הן בהשוואה לשני הרבעונים הקודמים והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בולטת במיוחד רמת המחירים הנמוכה של דירות יד שנייה הנרכשות על ידי האוכלוסייה הצעירה באזור נתניה, אשר רשמה גידול ברכישותיה בשוק החופשי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website