הכלכלנית הראשית באוצר: צניחה חדה ברכישת דירות ברבעון השני של 2020

19.5 אלף עסקאות בלבד בוצעו בשוק הדיור למגורים, כולל תכנית ‘מחיר למשתכן’, ברבעון השני של 2020, הרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2011, שעמד בצל מחאת הדיור. כך עולה מסקירה שפרסמה היום (ראשון) הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ירד מספר העסקאות ב-27%.

על פי הסקירה, רק 4,200 דירות חדשות נמכרו "במחירי שוק", כלומר עסקאות ללא סבסוד ממשלתי , ירידה של 28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2003.

בניתוח לפי קבוצת גודל ניכרת פגיעה קשה יותר במכירות של החברות הקטנות, שריכזו בשנה שעברה כשליש ממכירות הקבלנים בשוק החופשי. תכנית "מחיר למשתכן" הוסיפה כ-2,700 דירות חדשות.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בפילוח גיאוגרפי, עולה מהסקירה כי הירידה החדה בעסקאות בשוק החופשי הקיפה את כל האזורים, אך היא בולטת במיוחד באזורי הביקוש במרכז הארץ, ובמידה פחותה בפריפריה.

באזורי נתניה, ת"א והמרכז נרשמה ירידה בשיעורים שבין 35%-32%, כאשר באזור ת"א הגיעה רמת העסקאות לרמתה הנמוכה ביותר, לפחות מאז תחילת שנות האלפיים, הנתונים המוקדמים ביותר המצויים באוצר.

הכלכלנית הראשית ציינה כי בשני הרבעונים האחרונים מרשמה דווקא עלייה במספר העסקאות באזור ת"א, זאת כאשר ברמה הארצית, כמו גם במרבית האזורים, נרשם רצף ירידות במספר העסקאות החל מהרבעון הרביעי אשתקד.

צניחה בהכנסות המדינה ממס רכישה

חיובי מס רכישה ברבעון השני 2020 עמד על כ-300 מיליון שקלים בלבד, ירידה של 42% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. במחצית השנה הראשונה של 2020 הסתכמו חיובי מס אלו ב-780 מיליון שקלים, ירידה של 22% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

בהשוואה למחצית הראשונה של 2015, לפני העלאת מס הרכישה על המשקיעים בשנה זו, ירדו חיובי מס רכישה על "דירה נוספת" בשיעור ריאלי של 59%.

מס רכישה מוטל על רוכשי דירות שיש בבעלותם דירה קודמת או חלק ממנה, ועל רוכשי דירה יחידה שערכה מעל 1.75 מיליון שקלים.

הכלכלנית הראשית ציינה כי שיטת המס הקיימת מחילה שיעורי מס שונים על שנים ספציפיות, כך שהחזקה ארוכה בנכס מפחיתה את חבות המס שלו משמעותית בעת המכירה.

משקיעים מוכרים גם בהפסד ריאלי

בתחום מכירת דירות משקיעים נרשמה ירידה של 26%, בדומה לרבעון הראשון השנה. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה החדה במכירות המשקיעים הקיפה את כל האזורים, למעט אזור נצרת, ששמר על יציבות במספר עסקאות המכירה, אך כולל 25.7% מהעסקאות שהושלמו בהפסד הון ריאלי.

(מתוך: סקירת ענף הנדל"ן למגורים לרבעון השני 2020, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר)

כחמישית מהמכירות באזור באר שבע נעשו במחיר מכירה המשקף הפסד הון ריאלי לעומת מחיר הרכישה, לעומת 14% ברבעון הקודם. במחצית השנייה של 2019 רק 7.4 מסך מכירות המשקיעים שיקפו הפסד ריאלי, כאשר השיעור עלה ל-10% ברבעון הראשון השנה ו-14% ברבעון השני. הפגיעה במשקיעים גדולה יותר ככל שהנכס נרכש לפני פחות שנים.

מאז 2016 חלה ירידה עקבית בסך הדירות שבידי משקיעים בישראל, כ1,600 דירות בממוצע בכל רבעון.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website