הכנסת אישרה את קופסת הקורונה למערכת החינוך ואת התוספת למענק העבודה

הכנסת אישרה היום סופית את קופסת הקורונה למערכת החינוך, וכן את שינוי סעיפי התקציב למימון תוספת חד פעמית למקבלי מענק עבודה על שנת 2019  ולמענק לעסקים שהכנסתם נפגעה בשיעור של 25% עד 40%, ועד כה לא היו זכאים לפיצוי. בנוסף אישרה הכנסת מסגרת הוצאה להטבה לעסקים על פחת בציוד בשנתיים הקרובות. החוק אושר ברוב של 68 חברי כנסת מול מתנגד אחד.

התוספת למענק העבודה, הפחת המואץ והמענק לעסקים שנפגעו ימומנו באמצעות הפחתה בתקציב לעסקים ולעצמאים בתכנית הסיוע – מ-31.7 ל-29.7 מיליארד שקלים. התכנית למערכת החינוך תעמוד על 1.75 מיליארד שקלים בשנה הקרובה, והיא תמומן על ידי קופסה חוץ תקציבית והגדלת מסגרת ההוצאה. בשנה הבא יצטרף סכום נוסף לתכנית של 2.45 מיליארד שקלים נוספים – סך הכל 4.2 מיליארד.

קידום הפחת המואץ בהיקף של כ-2 מיליארד שקלים על פני השנתיים הקרובות הוא אמצעי לעידוד השקעות והאצת הפעילות במשק, ועדיין לא נחקק סופית. במסגרת הוראת שעה יקבע כי מכונות וציוד המשמשים לפעילות יצור בתחומי התעשייה בישראל, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, חקלאות, בניה והפעלת בית מלון, יהיו זכאים לקבל פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לו היו זכאים בגין נכסים אלו ("כפל פחת"), ובלבד שסך כל הפחת לא יעלה על מחירו המקורי ובהתאם לתנאים שנקבעו בהוראת השעה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

כמיליארד שקלים נוספים יוקצו לטובת התכנית לתוספת למענק מס הכנסה שלילי (מענק עבודה) כדי לסייע לבעלי ההכנסות הנמוכות שפרטיו עוד לא נסגרו סופית, ולמענק לעסקים קטנים שנפגעו ב-25% ועד 40%, בסכום של עד 6,000 שקלים.

שר האוצר ישראל כ"ץ: "החלטתי על צעדים אלו בתיאום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ולאחר דיונים רבים שקיימתי בנושאים אלו. כעת עלינו לפעול כדי לסייע לעסקים, לשכירים, ולעצמאים ככל שניתן, בכדי לאפשר להם ולמשק כולו לחזור למסלול הצמיחה והתעסוקה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website